Vann og avløp

Sikre vann- og avløpstjenester er helt avgjørende for at fremtidens byer og samfunn kan fortsette å vokse. Swecos eksperter sørger for at anlegg for vannbehandling og avløpsrensing leverer rent vann og tar hånd om avløpsvannet for millioner av mennesker hver dag. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Avløpsrensing
 • Hovedplaner og saneringsplaner VA
 • Hydraulisk modellering av VA-ledningsnett
 • Ledningsteknikk
 • Urban hydrologi og overvann
 • Vannbehandling

Ledningsteknikk

Tradisjonell grøftegraving med påfølgende masseuttak belaster naturområder og sårbar vegetasjon. Når kunden prioriterer riktig og velger gode løsninger for å rehabilitere ledningsanlegget, reduseres risikoen for lekkasjer og utslipp.

Sweco hjelper med å utvikle rehabiliteringsplaner for vann og avløp og prosjekterer alle typer ledningsanlegg. Vi løser også ulike utfordringer med større overføringsanlegg og sammenknytning av felles vannforsyning over kommunegrensene.

Vi bruker miljøvennlige, gravefrie NoDig-metoder der det gir beste løsning. Ekspertene våre bruker ulike teknikker som utforing av avløpsrør ved bruk av strømpeteknikk, utblokking av eksisterende vann- og avløpsrør med påfølgende inntrekning av nytt rør, eller installering av nye ledninger ved hjelp av retningsstyrt boring. Ved enklere installasjoner som for eksempel veikryssinger, bruker vi rørpressing i løsmasse og boring i fjellgrunn.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_vann_og_avlop.jpg

Kontaktpersoner

 • Tor Helge
  Indrebø
  Divisjonsdirektør Infrastruktur
  +4795184022
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Store Samferdselsprosjekter
  +4747703630
  Fraq r-cbfg
 • Katrine
  Fjeldhus
  Avdelingsleder VA, Oslo
  +4792618666
  Fraq r-cbfg
 • Øystein
  Rapp
  Fagsjef VA-teknikk
  +4797127460
  Fraq r-cbfg
 • Karin Anja
  Arnesen
  Avdelingsleder VA, Sarpsborg
  +4795025639
  Fraq r-cbfg
 • Svein Erik
  Bakken
  Nettverkskoordinator VA
  +4793449096
  Fraq r-cbfg
 • Vegard
  Svendsby
  Gruppeleder vann og avløp, Ski
  +4798698687
  Fraq r-cbfg