Vann og avløp

Sikre vann- og avløpstjenester er helt avgjørende for at fremtidens byer og samfunn kan fortsette å vokse. Swecos eksperter sørger for at anlegg for vannbehandling og avløpsrensing leverer rent vann og tar hånd om avløpsvannet for millioner av mennesker hver dag. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Avløpsrensing
 • Hovedplaner og saneringsplaner VA
 • Hydraulisk modellering av VA-ledningsnett
 • Ledningsteknikk
 • Urban hydrologi og overvann
 • Vannbehandling

Hovedplaner og saneringsplaner VA

Sweco har bred og landsdekkende erfaring med å planlegge og utrede hoved- og saneringsplaner på et overordnet nivå. Vi gjennomfører både rene oppdrag på dette området og oppdrag der slike problemstillinger inngår som deler av andre prosjekter.

Som ledende rådgiver innenfor VA jobber vi kontinuerlig med oppgaver av denne typen for ulike kunder. Våre eksperter har utredet en lang rekke overordnede vann- og avløpsprosjekter. Blant annet har vi utredet plassering av vannverk, gjort systemanalyse av hovedledningsnett og utredet traséalternativer i mange prosjekter. I slike oppdrag inngår også kostnadsvurderinger og flerfaglige vurderinger når det gjelder kravene fra ulike etater.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_vann_og_avlop.jpg

Kontaktpersoner

 • Tor Helge
  Indrebø
  Divisjonsdirektør Infrastruktur
  +4795184022
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Store Samferdselsprosjekter
  +4747703630
  Fraq r-cbfg
 • Katrine
  Fjeldhus
  Avdelingsleder VA, Oslo
  +4792618666
  Fraq r-cbfg
 • Øystein
  Rapp
  Fagsjef VA-teknikk
  +4797127460
  Fraq r-cbfg
 • Karin Anja
  Arnesen
  Avdelingsleder VA, Sarpsborg
  +4795025639
  Fraq r-cbfg
 • Svein Erik
  Bakken
  Nettverkskoordinator VA
  +4793449096
  Fraq r-cbfg
 • Vegard
  Svendsby
  Gruppeleder vann og avløp, Ski
  +4798698687
  Fraq r-cbfg