Vann og avløp

Sikre vann- og avløpstjenester er helt avgjørende for at fremtidens byer og samfunn kan fortsette å vokse. Swecos eksperter sørger for at anlegg for vannbehandling og avløpsrensing leverer rent vann og tar hånd om avløpsvannet for millioner av mennesker hver dag. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Avløpsrensing
 • Hovedplaner og saneringsplaner VA
 • Hydraulisk modellering av VA-ledningsnett
 • Ledningsteknikk
 • Urban hydrologi og overvann
 • Vannbehandling

Avløpsrensing

Moderne renseanlegg for avløpsvann gir et godt grunnlag for et sunt og bærekraftig samfunn. Swecos eksperter utvikler miljøvennlige og effektive løsninger for alle typer avløpsrensing og håndtering av organisk avfall og slam.

Sweco er helt i front på dette fagfeltet. Vi følger den teknologiske utviklingen tett og finner løsninger som er tilpasset stadig høyere krav til kvalitet og rensing. Vår kompetanse er svært nyttig i kampen mot overgjødslingen av verdens innsjøer og hav.

Ekspertene våre skaper innovative løsninger med avanserte biologiske metoder. Løsningene er utviklet for avløpsrenseanlegg, vannrenseanlegg med membranteknikk og biogassanlegg for organisk avfall og avløpsslam. Tjenestene våre dekker byggprosjektering av nye anlegg, kontroll av anlegg, besiktigelse og driftsstøtte.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_vann_og_avlop.jpg

Kontaktpersoner

 • Tor Helge
  Indrebø
  Divisjonsdirektør Infrastruktur
  +4795184022
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Store Samferdselsprosjekter
  +4747703630
  Fraq r-cbfg
 • Katrine
  Fjeldhus
  Avdelingsleder VA, Oslo
  +4792618666
  Fraq r-cbfg
 • Øystein
  Rapp
  Fagsjef VA-teknikk
  +4797127460
  Fraq r-cbfg
 • Karin Anja
  Arnesen
  Avdelingsleder VA, Sarpsborg
  +4795025639
  Fraq r-cbfg
 • Svein Erik
  Bakken
  Nettverkskoordinator VA
  +4793449096
  Fraq r-cbfg
 • Vegard
  Svendsby
  Gruppeleder vann og avløp, Ski
  +4798698687
  Fraq r-cbfg