Tekniske installasjoner

Det er fort gjort å ta et godt inneklima for gitt. Samtidig merkes det raskt når ting ikke fungerer. Swecos tekniske eksperter sørger blant annet for at bygninger får riktig temperatur, skreddersydd belysning og god ventilasjon. Vi er også opptatt av bærekraft og tilbyr spisskompetanse på energibruk og energieffektive løsninger i bygg.

 • Automasjon/ITB
 • Belysning og lysdesign
 • Brannsikkerhet
 • BREEAM-sertifisering
 • Elektro
 • Energibruk i bygg
 • IKT
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Uavhengig kontroll
 • VVS og klimateknikk
 • Livssykluskostnader – LCC
 • Miljøkartlegging bygg

VVS og klimateknikk

Inneklima i en bygning er avgjørende for komfort, helse og effektivitet. I dagens komplekse byggeprosjekter har strategiske valg for VVS anlegg stor betydning for byggets funksjonalitet og energibruk.

Våre mål er å optimalisere løsningene for sanitær, ventilasjon, oppvarming og kjøling med basis i kundens krav og aktuelt regelverk. Våre VVS-ingeniører legger stor vekt på at løsningene skal samspille med bygningens utforming, material- og personbelastning samt de øvrige tekniske installasjonene. Vi tar mål av oss å være pådrivere for løsninger som skaper gode bygg å være i.

Ut over de tradisjonelle VVS-fagene har vi spesialkompetanse innen blant annet energirådgivning, bygningsautomasjon, varmepumper, fjernvarme, bio- og solenergi. Vi benytter oss av modelleringsplattformen Revit som legger til rette for BIM i prosjektene.

Den endelige prosjektutformingen utvikles når oppdragsgivers rammebetingelser møter vår kompetanse og hensynet til bærekraftige løsninger, økonomiske rammer, funksjonalitet, fleksibilitet og driftskostnader vurderes sammen.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

 • Kristian
  Korff
  Fagsjef VVS, Oslo
  +4799751551
  Fraq r-cbfg
 • Siv Hilde
  Bjørkkjær
  Avdelingsleder tekniske installasjoner, bygg, industri og eiendom, Oslo
  +4792089150
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Gunnar
  Bukholm
  Gruppeleder TI
  +4745401651
  Fraq r-cbfg
 • Marie Berge
  Holmen
  Gruppeleder VVS
  +4799584909
  Fraq r-cbfg
 • Stig Hugo
  Klementsen
  Gruppeleder VVS
  +4793670760
  Fraq r-cbfg
 • Katrine Osgjerd
  Garnæs
  Fagsjef VVS
  +4797697476
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Rasmus
  Nord
  Divisjonsdirektør Bygg
  +4793222923
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Einar
  Knutsen
  Regionleder Bygg Bergen
  +4790125569
  Fraq r-cbfg
 • Bård Eivind
  Steffensen
  Avdelingsleder Bygg Trondheim
  +4790724186
  Fraq r-cbfg
 • Arve
  Stenrud
  Regionleder Ski
  +4798211330
  Fraq r-cbfg
 • Terje Schutz
  Pettersen
  Avdelingsleder Tekniske installasjoner Bergen
  +4795929877
  Fraq r-cbfg
 • Kristian
  Korff
  Fagsjef VVS, Oslo
  +4799751551
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg