Tekniske installasjoner

Det er fort gjort å ta et godt inneklima for gitt. Samtidig merkes det raskt når ting ikke fungerer. Swecos tekniske eksperter sørger blant annet for at bygninger får riktig temperatur, skreddersydd belysning og god ventilasjon. Vi er også opptatt av bærekraft og tilbyr spisskompetanse på energibruk og energieffektive løsninger i bygg.

 • Automasjon/ITB
 • Belysning og lysdesign
 • Brannsikkerhet
 • BREEAM-sertifisering
 • Elektro
 • Energibruk i bygg
 • IKT
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Uavhengig kontroll
 • VVS og klimateknikk
 • Livssykluskostnader – LCC
 • Miljøkartlegging bygg

Automasjon/ITB

Moderne installasjoner stiller høye krav til byggherren når det gjelder forvaltning, drift og vedlikehold. Når anlegget blir regulert og overvåket på riktig nivå, sikrer vi en rasjonell og energieffektiv drift.

Sweco har et flerfaglig kompetansemiljø som sørger for at vi levere sammensatte løsninger av Sentral driftskontroll anlegg(SD) og Styring, regulering og overvåkningsanlegg på vei og industri (SRO) i et hvert prosjekt.

Tekniske anlegg leveres som oftest med egne interne automatiseringssystemer. I hvert enkelt prosjekt må vi vurdere hvordan vi kan samordne systemene slik at informasjonen flyter godt og synergieffektene blir best mulig – denne samordningen kalles ITB. Vi har mange medarbeidere med spesialkompetanse innenfor dette området.

Den største fordelen med automatisert industriproduksjon er bedre kvalitet, lavere nedetid og bedre arbeidsflyt – og færre oppgaver som må utføres manuelt. Våre erfarne ingeniører sørger for at prosessautomasjonen har tilstrekkelig sikkerhet, god kvalitet og kapasitet. Vi leverer tjenester i alle faser av prosjekteringen.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

 • Siv Hilde
  Bjørkkjær
  Avdelingsleder tekniske installasjoner, bygg, industri og eiendom, Oslo
  +4792089150
  Fraq r-cbfg
 • Marius
  Holst
  Gruppeleder IKT/ITB og automasjon
  +4790027239
  Fraq r-cbfg
 • Alf Egil
  Skreå
  Gruppeleder elektro
  +4791606848
  Fraq r-cbfg
 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Rasmus
  Nord
  Divisjonsdirektør Bygg
  +4793222923
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Einar
  Knutsen
  Regionleder Bygg Bergen
  +4790125569
  Fraq r-cbfg
 • Bård Eivind
  Steffensen
  Avdelingsleder Bygg Trondheim
  +4790724186
  Fraq r-cbfg
 • Arve
  Stenrud
  Regionleder Ski
  +4798211330
  Fraq r-cbfg
 • Terje Schutz
  Pettersen
  Avdelingsleder Tekniske installasjoner Bergen
  +4795929877
  Fraq r-cbfg
 • Kristian
  Korff
  Fagsjef VVS, Oslo
  +4799751551
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg