Sjømat

Sjømatnæringen er viktig for Norge, og Sweco har i mange år bidratt med vår kompetanse på feltet. Området opplever stor teknologisk utvikling og våre eksperter sørger for at næringen kan bygge, drifte og vedlikeholde anlegg på land og i sjø, på en bærekraftig måte. Vi tar hensyn til økonomi, miljø, fisk og mennesker i alle prosjektene vi jobber med, og har bred tverrfaglig kompetanse.

 • Landbaserte anlegg - smoltproduksjon
 • Energieffektivisering
 • Brannsikkerhet
 • Forbedring av eksisterende installasjoner og tilstandsanalyse
 • Geoteknikk
 • Havner
 • Klage på vedtak
 • Miljøkartlegging
 • Prosesser i landindustrien

Miljøkartlegging

For oppdrettere er et godt miljø avgjørende for at produksjonen skal bli god. Sweco gjennomfører større og mindre miljøkartlegginger, både de som er pålagt av myndighetene og de næringen tar et selvstendig initiativ for å få gjennomført.

Det er ikke til å unngå at miljøet blir påvirket av menneskers produksjon, drift og ferdsel. Swecos miljøspesialister jobber med å forutse klimaendringenes betydning for naturen og samfunnet. Swecos eksperter kartlegger biologisk mangfold på land, i vann og til sjøs. Vi kartlegger akvatisk miljø, utarbeider tiltak og skjøtselsplaner for arter og naturtyper og planer for å bekjempe svartelistede arter.

Våre miljørådgivere kjenner naturforhold i hele Norge og høster erfaring fra forskning, undervisning og offentlig forvaltning av biologisk mangfold.

/siteassets/nyheter/new-folder/team-sjomat-579-380.jpg

Kontaktpersoner

 • Vibeke
  Juriks
  Seniorrådgiver og prosjektleder
  +4748106946
  Fraq r-cbfg
 • Cato
  Berg
  Regionleder Bodø
  +4791175339
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Store Samferdselsprosjekter
  +4747703630
  Fraq r-cbfg
 • Otto
  Klippen
  Gruppeleder Bygg
  +4797561892
  Fraq r-cbfg
 • Bjarne
  Vangsnes
  Avdelingsleder Brann, Akustikk og Risikostyring, Bergen
  +4795241005
  Fraq r-cbfg
 • Roger
  Pedersen
  Gruppeleder Tromsø
  +4797562383
  Fraq r-cbfg
 • Kevin
  Grindland
  Gruppeleder Byggesak og eiendomsrådgivning
  +4741433205
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg