Sjømat

Sjømatnæringen er viktig for Norge, og Sweco har i mange år bidratt med vår kompetanse på feltet. Området opplever stor teknologisk utvikling og våre eksperter sørger for at næringen kan bygge, drifte og vedlikeholde anlegg på land og i sjø, på en bærekraftig måte. Vi tar hensyn til økonomi, miljø, fisk og mennesker i alle prosjektene vi jobber med, og har bred tverrfaglig kompetanse.

 • Landbaserte anlegg - smoltproduksjon
 • Energieffektivisering
 • Brannsikkerhet
 • Forbedring av eksisterende installasjoner og tilstandsanalyse
 • Geoteknikk
 • Havner
 • Klage på vedtak
 • Miljøkartlegging
 • Prosesser i landindustrien

Landbaserte anlegg - smoltproduksjon

God smolt er viktig for sjømatbransjen. Sweco bidrar ofte i prosjektering av smoltanlegg, enten det er resirkulert akvakultursystemer (RAS) eller gjennomstrømningsanlegg. Vi har godt samarbeid med flere prosessleverandører. Har du et anlegg du vil oppgradere kan vi hjelpe deg med det også.

Sweco kan tilby fagpersoner fra flere fag, dette gjør at vi kan følge prosjektet fra forprosjektet via utarbeiding av reguleringsplan til drift og vedlikehold av anlegget.

Vi har god kompetanse når det kommer til smoltanlegg, og kan bidra til å skape miljømessig og økonomisk bærekraftighet for din bedrift ved hjelp av både energigjenvinning og energioptimalisering. I samarbeid med våre energieksperter sikrer vi at anlegget bygges på en energieffektiv og energivennlig måte.

Sweco har også hydrologer som analyserer og måler beregningen av vanntilgang til anlegget, samt eventuelle konsekvenser for hydrologien i vassdraget ved uttak av vann. Sammen med våre biologer kan vi vurdere konsekvensene for miljøet. Riktig og relevant informasjon om vanntilgang og konsekvenser tidlig i et prosjekt kan være utslagsgivende for viktige beslutninger.

/siteassets/nyheter/new-folder/team-sjomat-579-380.jpg

Kontaktpersoner

 • Vibeke
  Juriks
  Seniorrådgiver og prosjektleder
  +4748106946
  Fraq r-cbfg
 • Cato
  Berg
  Regionleder Bodø
  +4791175339
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Store Samferdselsprosjekter
  +4747703630
  Fraq r-cbfg
 • Otto
  Klippen
  Gruppeleder Bygg
  +4797561892
  Fraq r-cbfg
 • Bjarne
  Vangsnes
  Avdelingsleder Brann, Akustikk og Risikostyring, Bergen
  +4795241005
  Fraq r-cbfg
 • Roger
  Pedersen
  Gruppeleder Tromsø
  +4797562383
  Fraq r-cbfg
 • Kevin
  Grindland
  Gruppeleder Byggesak og eiendomsrådgivning
  +4741433205
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg