Sjømat

Sjømatnæringen er viktig for Norge, og Sweco har i mange år bidratt med vår kompetanse på feltet. Området opplever stor teknologisk utvikling og våre eksperter sørger for at næringen kan bygge, drifte og vedlikeholde anlegg på land og i sjø, på en bærekraftig måte. Vi tar hensyn til økonomi, miljø, fisk og mennesker i alle prosjektene vi jobber med, og har bred tverrfaglig kompetanse.

 • Landbaserte anlegg - smoltproduksjon
 • Energieffektivisering
 • Brannsikkerhet
 • Forbedring av eksisterende installasjoner og tilstandsanalyse
 • Geoteknikk
 • Havner
 • Klage på vedtak
 • Miljøkartlegging
 • Prosesser i landindustrien

Havner

Sikre og effektive havner og kaier er viktig for alle som jobber med og mot havet. Sweco planlegger og konstruerer små og store havner. Vi deltar også i visjonsarbeid og planlegging når gamle havneområder endrer funksjon og skal åpnes opp for allmenheten.

For kyststeder er havnen en integrert og selvsagt del av samfunnet. I takt med utviklingen i oppdrettsnæringen med økt bruk av strøm og hydrogen for arbeids- og brønnbåter må havnene også utvikles. Gjennom å tenke langsiktig fra begynnelsen skaper Sweco trygge og fleksible anlegg som lever opp til framtidens krav. Kanskje du vil gjøre det enkelt å lade arbeidsbåten din en gang i fremtiden? 

Swecos engasjement omfatter også landskapsarkitektur og miljøkonsekvensutredning siden havner ofte har en betydelig innvirkning på det marine miljøet rundt. Swecos brede ekspertise har nærhet til den spesialkompetansen det er behov for i prosjektets ulike stadier.

/siteassets/tjenesteomrader/sjomat-bilde.png

Kontaktpersoner

 • Vibeke
  Juriks
  Seniorrådgiver og prosjektleder
  48106946
  Fraq r-cbfg
 • Cato
  Berg
  Regionleder Bodø
  +4791175339
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Infrastruktur Bergen
  +4747703630
  Fraq r-cbfg
 • Otto
  Klippen
  Gruppeleder Bygg
  +4797561892
  Fraq r-cbfg
 • Even
  Lægran
  Gruppeleder Prosjektadministrasjon Trondheim
  +4790731177
  Fraq r-cbfg
 • Bjarne
  Vangsnes
  Avdelingsleder Brann, Akustikk og Risikostyring, Bergen
  +4795241005
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.