Sjømat

Sjømatnæringen er viktig for Norge, og Sweco har i mange år bidratt med vår kompetanse på feltet. Området opplever stor teknologisk utvikling og våre eksperter sørger for at næringen kan bygge, drifte og vedlikeholde anlegg på land og i sjø, på en bærekraftig måte. Vi tar hensyn til økonomi, miljø, fisk og mennesker i alle prosjektene vi jobber med, og har bred tverrfaglig kompetanse.

 • Landbaserte anlegg - smoltproduksjon
 • Energieffektivisering
 • Brannsikkerhet
 • Forbedring av eksisterende installasjoner og tilstandsanalyse
 • Geoteknikk
 • Havner
 • Klage på vedtak
 • Miljøkartlegging
 • Prosesser i landindustrien

Forbedring av eksisterende installasjoner og tilstandsanalyse

En tilstandsanalyse er en god start når du skal vurdere tiltak på eksisterende bygg og installasjoner. Analysen gir oversikt over hva du må utbedre i dag og en plan for fremtidig vedlikehold og investering.

Sweco utfører de fleste typer tilstandsanalyser. Vi kan gjennomføre analyser fra overordnet porteføljeanalyse til detaljerte analyser på en enkelt bygningsdel – både ett eller flerfaglig. Nivå må samsvare med formålet i analysen slik at alle relevante forhold blir avdekket.

Formålet med tilstandsanalysen kan være å få oversikt over byggets tilstand, behov for utbedringer eller endringer. Vi kan også lage spesialanalyser for kjøp/salg (due diligence) eller for skadeutredning/sakkyndigvurdering.

En tilstandsanalyse inngår også i rømningsteknisk rapport (NS 9416). Sweco leverer rømningsteknisk rapport til både nye og gamle smoltanlegg. 

/siteassets/nyheter/new-folder/team-sjomat-579-380.jpg

Kontaktpersoner

 • Vibeke
  Juriks
  Seniorrådgiver og prosjektleder
  +4748106946
  Fraq r-cbfg
 • Cato
  Berg
  Regionleder Bodø
  +4791175339
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Store Samferdselsprosjekter
  +4747703630
  Fraq r-cbfg
 • Otto
  Klippen
  Gruppeleder Bygg
  +4797561892
  Fraq r-cbfg
 • Bjarne
  Vangsnes
  Avdelingsleder Brann, Akustikk og Risikostyring, Bergen
  +4795241005
  Fraq r-cbfg
 • Roger
  Pedersen
  Gruppeleder Tromsø
  +4797562383
  Fraq r-cbfg
 • Kevin
  Grindland
  Gruppeleder Byggesak og eiendomsrådgivning
  +4741433205
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg