Sjømat

Sjømatnæringen er viktig for Norge, og Sweco har i mange år bidratt med vår kompetanse på feltet. Området opplever stor teknologisk utvikling og våre eksperter sørger for at næringen kan bygge, drifte og vedlikeholde anlegg på land og i sjø, på en bærekraftig måte. Vi tar hensyn til økonomi, miljø, fisk og mennesker i alle prosjektene vi jobber med, og har bred tverrfaglig kompetanse.

 • Landbaserte anlegg - smoltproduksjon
 • Energieffektivisering
 • Brannsikkerhet
 • Forbedring av eksisterende installasjoner og tilstandsanalyse
 • Geoteknikk
 • Havner
 • Klage på vedtak
 • Miljøkartlegging
 • Prosesser i landindustrien

Energieffektivisering

Sweco arbeider dedikert med energieffektivisering og klimarådgivning. Vi har bred og flerfaglig kompetanse som gjør oss i stand til å se helhetlig etter de beste løsningene. Som resten av Sweco samarbeider vi på tvers av organisasjonen for å få mest mulig nytte og effekt i prosjektet.

Vi kan bidra med energieffektivisering i nye og eksisterende oppdrettsanlegg. Vi jobber også med energiledelse hvor vi setter mål sammen med kunden og systematisk følger opp disse. I sjømatbransjen er det store muligheter for å søke om støtte fra ENOVA – noe vi har lang og solid erfaring med. Vi er vant til å gå inn i forskjellige industrier og forstå energiflyt og prosesser, enten det er næringsmiddelindustri, VA-renseanlegg eller sjømatproduksjon.

Energieffektivisering kan vise seg som passive tiltak (isolering, tetthet, kuldebroer etc), energieffektive tekniske installasjoner (vifter, pumper, behovsstyring, LED-lys), gjenvinning (enten direkte veksling eller via varmepumpe), fornybare energikilder (elektrifisering, sol, bio, varmepumper evt vind) og nye måter å tenke på (bl.a. adiabatisk befuktning).

/siteassets/nyheter/new-folder/team-sjomat-579-380.jpg

Kontaktpersoner

 • Vibeke
  Juriks
  Seniorrådgiver og prosjektleder
  +4748106946
  Fraq r-cbfg
 • Cato
  Berg
  Regionleder Bodø
  +4791175339
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Store Samferdselsprosjekter
  +4747703630
  Fraq r-cbfg
 • Otto
  Klippen
  Gruppeleder Bygg
  +4797561892
  Fraq r-cbfg
 • Bjarne
  Vangsnes
  Avdelingsleder Brann, Akustikk og Risikostyring, Bergen
  +4795241005
  Fraq r-cbfg
 • Roger
  Pedersen
  Gruppeleder Tromsø
  +4797562383
  Fraq r-cbfg
 • Kevin
  Grindland
  Gruppeleder Byggesak og eiendomsrådgivning
  +4741433205
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg