Sjømat

Sjømatnæringen er viktig for Norge, og Sweco har i mange år bidratt med vår kompetanse på feltet. Området opplever stor teknologisk utvikling og våre eksperter sørger for at næringen kan bygge, drifte og vedlikeholde anlegg på land og i sjø, på en bærekraftig måte. Vi tar hensyn til økonomi, miljø, fisk og mennesker i alle prosjektene vi jobber med, og har bred tverrfaglig kompetanse.

 • Landbaserte anlegg - smoltproduksjon
 • Energieffektivisering
 • Brannsikkerhet
 • Forbedring av eksisterende installasjoner og tilstandsanalyse
 • Geoteknikk
 • Havner
 • Klage på vedtak
 • Miljøkartlegging
 • Prosesser i landindustrien

Energieffektivisering

Sweco arbeider dedikert med energieffektivisering og klimarådgivning. Vi har bred og flerfaglig kompetanse som gjør oss i stand til å se helhetlig etter de beste løsningene. Som resten av Sweco samarbeider vi på tvers av organisasjonen for å få mest mulig nytte og effekt i prosjektet.

Vi kan bidra med energieffektivisering i nye og eksisterende oppdrettsanlegg. Vi jobber også med energiledelse hvor vi setter mål sammen med kunden og systematisk følger opp disse. I sjømatbransjen er det store muligheter for å søke om støtte fra ENOVA – noe vi har lang og solid erfaring med. Vi er vant til å gå inn i forskjellige industrier og forstå energiflyt og prosesser, enten det er næringsmiddelindustri, VA-renseanlegg eller sjømatproduksjon.

Energieffektivisering kan vise seg som passive tiltak (isolering, tetthet, kuldebroer etc), energieffektive tekniske installasjoner (vifter, pumper, behovsstyring, LED-lys), gjenvinning (enten direkte veksling eller via varmepumpe), fornybare energikilder (elektrifisering, sol, bio, varmepumper evt vind) og nye måter å tenke på (bl.a. adiabatisk befuktning).

/siteassets/tjenesteomrader/sjomat-bilde.png

Kontaktpersoner

 • Vibeke
  Juriks
  Seniorrådgiver og prosjektleder
  48106946
  Fraq r-cbfg
 • Cato
  Berg
  Regionleder Bodø
  +4791175339
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Infrastruktur Bergen
  +4747703630
  Fraq r-cbfg
 • Otto
  Klippen
  Gruppeleder Bygg
  +4797561892
  Fraq r-cbfg
 • Even
  Lægran
  Gruppeleder Prosjektadministrasjon Trondheim
  +4790731177
  Fraq r-cbfg
 • Bjarne
  Vangsnes
  Avdelingsleder Brann, Akustikk og Risikostyring, Bergen
  +4795241005
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.