Sikkerhet

Dagens virksomheter har økende fokus på å beskytte verdier og mennesker, samt ivareta ulike sikkerhetskrav fra myndigheter og andre interessenter. Swecos eksperter på sikkerhet har høy kompetanse og lang erfaring innen de fleste deler av sikkerhetsfaget. Vi bistår med sikkerhetsrådgivning og prosjektering innfor de fleste samfunnsområdene.

 • Brannsikkerhet
 • RAMS-prosesser
 • Risikovurderinger
 • ROS-analyser
 • Security
 • Teknisk sikkerhet
 • Tilstandsanalyse
 • Beredskapsanalyse
 • Beredskapsplan
 • Usikkerhetsanalyse og -styring
 • SHA-rådgivning – KP og KU

Sweco tilbyr gjennomføring av usikkerhetsanalyse i alle prosjektfaser.

Usikkerhet defineres som differansen mellom informasjonen som er tilgjengelig og informasjonen som er nødvendig for å ta en sikker beslutning.

Målet med å utarbeide en usikkerhetsanalyse er å få nok informasjon til at man kan håndtere usikkerhet som kan påvirke et prosjekts kostnader, kvalitet, sikkerhet, omdømme og fremdrift. Denne informasjonen innhentes systematisk gjennom identifikasjon og analyse.

For å kunne håndtere usikkerhet i et prosjekt, må usikkerheten identifiseres. En usikkerhetsanalyse er lik en risikoanalyse, men inkluderer også såkalt «positiv usikkerhet», også kalt muligheter.

Gjennom usikkerhetsstyring sikrer man en god håndtering av usikkerhet gjennom hele prosjektperioden. Den usikkerheten som er identifisert i usikkerhetsanalysen vil overvåkes og behandles underveis, samtidig som man identifiserer og analyserer potensielle kilder til usikkerhet. Ved å identifisere usikkerhet i en tidligfase, øker sjansen for å redusere eller fjerne denne usikkerheten.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_sikkerhet_2t.jpg

 • Håkon Omdal
  Laskemoen
  Gruppeleder brann, Bergen
  +4790044041
  Fraq r-cbfg
 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Leif Tore
  Isaksen
  Fagsjef Brann og sikkerhet
  +4793059790
  Fraq r-cbfg
 • Bjarne
  Vangsnes
  Avdelingsleder Brann, Akustikk og Risikostyring, Bergen
  +4795241005
  Fraq r-cbfg
 • Åge
  Jensås
  Gruppeleder Elektro Trondheim
  +4740415632
  Fraq r-cbfg
 • Espen
  Schreiner
  Teknisk sikkerhet
  +4798213982
  Fraq r-cbfg
 • Kristin Hope
  Kjellevold
  Fagsjef for Risikostyring
  +4798016936
  Fraq r-cbfg
 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg