Sikkerhet

Dagens virksomheter har økende fokus på å beskytte verdier og mennesker, samt ivareta ulike sikkerhetskrav fra myndigheter og andre interessenter. Swecos eksperter på sikkerhet har høy kompetanse og lang erfaring innen de fleste deler av sikkerhetsfaget. Vi bistår med sikkerhetsrådgivning og prosjektering innfor de fleste samfunnsområdene.

 • Brannsikkerhet
 • RAMS-prosesser
 • Risikovurderinger
 • ROS-analyser
 • Security
 • Teknisk sikkerhet
 • Tilstandsanalyse
 • Beredskapsanalyse
 • Beredskapsplan
 • Usikkerhetsanalyse og -styring
 • SHA-rådgivning – KP og KU

Teknisk sikkerhet

Sweco er eksperter på tekniske sikkerhetsløsninger og vurderinger som skal beskytte verdier, liv og helse. Vi hjelper kunden med å finne de beste løsningene for å varsle og begrense skaden av en uønsket hendelse. 

Vi utvikler generelle konsepter, tilbudsunderlag og komplette detaljprosjekteringer. De vanligste tekniske installasjonene er brannalarm, slukkeanlegg, talevarsling, nødlys, gassdeteksjon, nødkommunikasjon og løsninger for trykkavlastning i forbindelse med oppbevaring av farlig stoff.

Swecos rådgivere tilbyr bred erfaring med objekter og bruksområder for ulike typer bygg og anlegg. Vi har i tillegg ansvarsrett for prosjektering etter plan- og bygningsloven.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_sikkerhet_2t.jpg

 • Alf Egil
  Skreå
  Gruppeleder elektro
  +4791606848
  Fraq r-cbfg
 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Leif Tore
  Isaksen
  Fagsjef Brann og sikkerhet
  +4793059790
  Fraq r-cbfg
 • Bjarne
  Vangsnes
  Avdelingsleder Brann, Akustikk og Risikostyring, Bergen
  +4795241005
  Fraq r-cbfg
 • Åge
  Jensås
  Gruppeleder Elektro Trondheim
  +4740415632
  Fraq r-cbfg
 • Espen
  Schreiner
  Teknisk sikkerhet
  +4798213982
  Fraq r-cbfg
 • Kristin Hope
  Kjellevold
  Fagsjef for Risikostyring
  +4798016936
  Fraq r-cbfg
 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg