Sikkerhet

Dagens virksomheter har økende fokus på å beskytte verdier og mennesker, samt ivareta ulike sikkerhetskrav fra myndigheter og andre interessenter. Swecos eksperter på sikkerhet har høy kompetanse og lang erfaring innen de fleste deler av sikkerhetsfaget. Vi bistår med sikkerhetsrådgivning og prosjektering innfor de fleste samfunnsområdene.

 • Brannsikkerhet
 • RAMS-prosesser
 • Risikovurderinger
 • ROS-analyser
 • Security
 • Teknisk sikkerhet
 • Tilstandsanalyse
 • Beredskapsanalyse
 • Beredskapsplan
 • Usikkerhetsanalyse og -styring
 • SHA-rådgivning – KP og KU

Security

Security er sikringstiltak som skal beskytte mot tilsiktede og uønskede handlinger. Sweco jobber tett sammen med kunden for å avdekke behovet for sikringstiltak.

Enten det er verdier eller mennesker som skal sikres, er formålet å bedre tryggheten på en måte som påvirker brukernes hverdag minst mulig. Tiltakene kan være ved hjelp av alarm, adgangskontroll, kameraovervåking eller ulike fysiske tiltak.  

Swecos rådgivere bistår kunden med å realisere sikringstiltak på mange områder, enten det er behov for kunnskap om konstruksjoner, brann, rømningssikkerhet eller universell utforming.

Vi bidrar i alle prosjektfaser – fra innledende sikringsrisikoanalyser, budsjettering og gjennomføring av tiltak til nødvendige organisatoriske tilpasninger. Sweco har hatt sentrale roller i flere av de største sikringsprosjektene i Norge. 

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_sikkerhet_2t.jpg

 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Leif Tore
  Isaksen
  Fagsjef Brann og sikkerhet
  +4793059790
  Fraq r-cbfg
 • Bjarne
  Vangsnes
  Avdelingsleder Brann, Akustikk og Risikostyring, Bergen
  +4795241005
  Fraq r-cbfg
 • Åge
  Jensås
  Gruppeleder Elektro Trondheim
  +4740415632
  Fraq r-cbfg
 • Espen
  Schreiner
  Teknisk sikkerhet
  +4798213982
  Fraq r-cbfg
 • Kristin Hope
  Kjellevold
  Fagsjef for Risikostyring
  +4798016936
  Fraq r-cbfg
 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg