Sikkerhet

Dagens virksomheter har økende fokus på å beskytte verdier og mennesker, samt ivareta ulike sikkerhetskrav fra myndigheter og andre interessenter. Swecos eksperter på sikkerhet har høy kompetanse og lang erfaring innen de fleste deler av sikkerhetsfaget. Vi bistår med sikkerhetsrådgivning og prosjektering innfor de fleste samfunnsområdene.

 • Brannsikkerhet
 • RAMS-prosesser
 • Risikovurderinger
 • ROS-analyser
 • Security
 • Teknisk sikkerhet
 • Tilstandsanalyse
 • Beredskapsanalyse
 • Beredskapsplan
 • Usikkerhetsanalyse og -styring
 • SHA-rådgivning – KP og KU

Risikovurderinger

Det er avgjørende for en bedrift å finne den riktige balansen mellom å utvikle og skape verdier og unngå ulykker, skader og tap. Swecos rådgivere identifiserer risikoene i kundens bedrift. Analysen gir et solid beslutningsgrunnlag for eventuelle tiltak.

Vi identifiserer uønskede hendelser, analyserer og evaluerer risikoene. Hvilken metode som passer best, avhenger av hva kunden skal vurdere og formålet med analysen.

I Sweco jobber vi med å finne den mest optimale metoden for kundens behov. Vi tilbyr ekspertise på de fleste risikoanalysemetodene, som grovanalyser, HAZID/HAZOP, ALARP og feiltre- og hendelsestreanalyser.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_sikkerhet_2t.jpg

 • Håkon Omdal
  Laskemoen
  Gruppeleder brann, Bergen
  +4790044041
  Fraq r-cbfg
 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Leif Tore
  Isaksen
  Fagsjef Brann og sikkerhet
  +4793059790
  Fraq r-cbfg
 • Bjarne
  Vangsnes
  Avdelingsleder Brann, Akustikk og Risikostyring, Bergen
  +4795241005
  Fraq r-cbfg
 • Åge
  Jensås
  Gruppeleder Elektro Trondheim
  +4740415632
  Fraq r-cbfg
 • Espen
  Schreiner
  Teknisk sikkerhet
  +4798213982
  Fraq r-cbfg
 • Kristin Hope
  Kjellevold
  Fagsjef for Risikostyring
  +4798016936
  Fraq r-cbfg
 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg