Sikkerhet

Dagens virksomheter har økende fokus på å beskytte verdier og mennesker, samt ivareta ulike sikkerhetskrav fra myndigheter og andre interessenter. Swecos eksperter på sikkerhet har høy kompetanse og lang erfaring innen de fleste deler av sikkerhetsfaget. Vi bistår med sikkerhetsrådgivning og prosjektering innfor de fleste samfunnsområdene.

 • Brannsikkerhet
 • RAMS-prosesser
 • Risikovurderinger
 • ROS-analyser
 • Security
 • Teknisk sikkerhet
 • Tilstandsanalyse
 • Beredskapsanalyse
 • Beredskapsplan
 • Usikkerhetsanalyse og -styring
 • SHA-rådgivning – KP og KU

RAMS-prosesser

RAMS-prosesser skal legge til rette for at vi planlegger, prosjekterer og bygger driftssikker og punktlig infrastruktur. RAMS er en forkortelse for reliability, availability, maintainability og safety.

Sweco har solid erfaring fra RAMS-prosesser og dokumentasjon for alle fagområder, både etter RAMS-håndboken og Jernbaneverkets regelverk.

Når vi gjennomfører en RAMS-prosess, vurderer vi forslag til løsninger basert på sikkerhets- og driftsspørsmål. Prosessen gjør det også mulig å sammenligne alternative løsninger. På dette grunnlaget kan vi etablere hensiktsmessige og effektive tiltak for å oppfylle RAMS-kravene.

RAMS-standardene EN-50126, EN-50128, EN-50129 utgjør et rammeverk for utvikling og drift av pålitelige og sikre jernbaneanlegg. RAMS-styringen innebærer også levetidsbetraktninger og anskaffelser. Sweco har god erfaring fra å planlegge og gjennomføre arbeid etter EN-standardene og Jernbaneverkets styringssystem.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_sikkerhet_2t.jpg

Kontaktpersoner

 • Leif Tore
  Isaksen
  Fagsjef Brann og sikkerhet
  +4793059790
  Fraq r-cbfg
 • Bjarne
  Vangsnes
  Avdelingsleder Brann, Akustikk og Risikostyring, Bergen
  +4795241005
  Fraq r-cbfg
 • Åge
  Jensås
  Gruppeleder Elektro Trondheim
  +4740415632
  Fraq r-cbfg