Sikkerhet

Dagens virksomheter har økende fokus på å beskytte verdier og mennesker, samt ivareta ulike sikkerhetskrav fra myndigheter og andre interessenter. Swecos eksperter på sikkerhet har høy kompetanse og lang erfaring innen de fleste deler av sikkerhetsfaget. Vi bistår med sikkerhetsrådgivning og prosjektering innfor de fleste samfunnsområdene.

 • Brannsikkerhet
 • RAMS-prosesser
 • Risikovurderinger
 • ROS-analyser
 • Security
 • Teknisk sikkerhet
 • Tilstandsanalyse
 • Beredskapsanalyse
 • Beredskapsplan
 • Usikkerhetsanalyse og -styring
 • SHA-rådgivning – KP og KU

Swecos rådgivere kan utarbeide beredskapsplaner for offentlige og private aktører.

En beredskapsplan tas i bruk når en uønsket hendelse har inntruffet, og beskriver tiltakene som skal iverksettes for å begrense konsekvensene av hendelsen. Planen beskriver blant annet hvilket personell som har ansvaret for gjennomføring av beredskapstiltak, samt hvordan bekjempelse, evakuering og redning skal foregå.

En beredskapsplan skal testes jevnlig. Det er også viktig at en beredskapsplan alltid er oppdatert.  

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_sikkerhet_2t.jpg

 • Håkon Omdal
  Laskemoen
  Gruppeleder brann, Bergen
  +4790044041
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Leif Tore
  Isaksen
  Fagsjef Brann og sikkerhet
  +4793059790
  Fraq r-cbfg
 • Bjarne
  Vangsnes
  Avdelingsleder Brann, Akustikk og Risikostyring, Bergen
  +4795241005
  Fraq r-cbfg
 • Åge
  Jensås
  Gruppeleder Elektro Trondheim
  +4740415632
  Fraq r-cbfg
 • Espen
  Schreiner
  Teknisk sikkerhet
  +4798213982
  Fraq r-cbfg
 • Kristin Hope
  Kjellevold
  Fagsjef for Risikostyring
  +4798016936
  Fraq r-cbfg
 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg