Sikkerhet

Dagens virksomheter har økende fokus på å beskytte verdier og mennesker, samt ivareta ulike sikkerhetskrav fra myndigheter og andre interessenter. Swecos eksperter på sikkerhet har høy kompetanse og lang erfaring innen de fleste deler av sikkerhetsfaget. Vi bistår med sikkerhetsrådgivning og prosjektering innfor de fleste samfunnsområdene.

 • Brannsikkerhet
 • RAMS-prosesser
 • Risikovurderinger
 • ROS-analyser
 • Security
 • Teknisk sikkerhet
 • Tilstandsanalyse
 • Beredskapsanalyse
 • Beredskapsplan
 • Usikkerhetsanalyse og -styring
 • SHA-rådgivning – KP og KU

Sweco tilbyr gjennomføring av beredskapsanalyse for både offentlige og private aktører.

En beredskapsanalyse gjennomføres for å vurdere og dimensjonere beredskap dersom en uønsket hendelse oppstår. Våre rådgivere kan bistå med å definere de beredskapstiltakene som er avgjørende for at de ulike beredskapsfasene skal kunne utføres mest mulig effektivt. Effektivitet betyr her:

 • At man stanser den uønskede hendelsen før den utvikler seg til å bli en ulykke
 • At man i det minste kan begrense skadeomfanget til et minimum.

Fasene i en beredskapsanalyse består av: deteksjon, varsling, bekjempelse, evakuering, redning og normalisering.

Ytelseskravene til de ulike tiltakene vil utarbeides i henhold til myndighetskrav og eventuelle selskapsspesifikke krav, i kombinasjon med vurderinger som gjøres i analyseprosessen.

En beredskapsanalyse legger grunnlaget for utarbeidelse av en beredskapsplan.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_sikkerhet_2t.jpg

 • Håkon Omdal
  Laskemoen
  Gruppeleder brann, Bergen
  +4790044041
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Leif Tore
  Isaksen
  Fagsjef Brann og sikkerhet
  +4793059790
  Fraq r-cbfg
 • Bjarne
  Vangsnes
  Avdelingsleder Brann, Akustikk og Risikostyring, Bergen
  +4795241005
  Fraq r-cbfg
 • Åge
  Jensås
  Gruppeleder Elektro Trondheim
  +4740415632
  Fraq r-cbfg
 • Espen
  Schreiner
  Teknisk sikkerhet
  +4798213982
  Fraq r-cbfg
 • Kristin Hope
  Kjellevold
  Fagsjef for Risikostyring
  +4798016936
  Fraq r-cbfg
 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg