Samferdsel

Muligheten til å reise trygt og effektivt er en viktig del av det som gjør en by attraktiv å bo i. Swecos eksperter på samferdsel vet hva som skal til for å utvikle transportsystemer som gjør hverdagen enklere for folk. Vi utformer alt fra veier, jernbaner, broer, tunneler og transportknutepunkter med mer - som alle gjør morgendagens byer og samfunn enda mer tilgjengelige.

  • Akustikk, støy og vibrasjoner i samferdsel
  • Bane
  • Bro- og tunnelkonstruksjoner
  • CEEQUAL-sertifisering
  • Geologi og skredsikring
  • Geoteknikk
  • Havn og marine konstruksjoner
  • Ingeniørgeologi
  • Samfunnsøkonomiske analyser
  • Bærekraftig mobilitet
  • Trafikk og mobilitet
  • Vei og gate
  • Geotekniske grunnundersøkelser

Trafikk og mobilitet

Vår oppgave er å løse komplekse trafikale problemstillinger primært i byområder, for statlige, kommunale og private kunder. Vi tilbyr spisskompetanse på trafikkanalyser, trafikkavvikling, transportmodeller, signalteknikk, trafikkstyring/ITS, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk, sykkelplanlegging, mobilitetsplaner, byutvikling, parkering og jernbanekapasitet. Oppdragene omfatter både overordnede utredninger av store områder og detaljerte utredninger for enkeltstående kryss.

Vår spisskompetanse dekker blant annet trafikkanalyser for kollektivtrafikk, sykkelplanlegging og jernbanekapasitet. Vi bruker analyseverktøyene Cube, Aimsun, Contram, Vissim, Sidra, Capcal, Crossig, Effekt, RailSys og Open Track.

Trafikkanalysene blir ofte brukt som innspill i forbindelse med mulighetsstudier, skisseprosjekter, kommunedelplaner og reguleringsplaner, konsekvensutredninger og konseptvalgutredninger.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

  • Sara
    Polle
    Gruppeleder mobilitet Oslo
    +4795841312
    Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

  • Tor Helge
    Indrebø
    Divisjonsdirektør Infrastruktur
    +4795184022
    Fraq r-cbfg
  • Mette Eng
    Pedersen
    Regionleder Infrastruktur Oslo
    +4795992106
    Fraq r-cbfg
  • Trine Ruud
    Gjerde
    Regionleder Store Samferdselsprosjekter
    +4747703630
    Fraq r-cbfg
  • Arne
    Nilssen
    Regionleder Bergen Infrastruktur
    +4797040920
    Fraq r-cbfg
  • Jarle
    Bygd
    Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
    +4791672561
    Fraq r-cbfg
  • Jan Gunnar
    Simonhjell
    Avdelingsleder Infrastruktur Molde
    +47 975 52 334
    Fraq r-cbfg
  • Karin Anja
    Arnesen
    Regionleder Sarpsborg
    +4795025639
    Fraq r-cbfg
  • Øystein
    Østerhus
    Regionleder Kristiansand
    +4797063745
    Fraq r-cbfg
  • Stian
    Skarpnord
    Regionleder Gjøvik
    +4791771217
    Fraq r-cbfg
  • Jyar
    Dara
    Gruppeleder vei- og samferdselselektro
    +4795924214
    Fraq r-cbfg