Samferdsel

Muligheten til å reise trygt og effektivt er en viktig del av det som gjør en by attraktiv å bo i. Swecos eksperter på samferdsel vet hva som skal til for å utvikle transportsystemer som gjør hverdagen enklere for folk. Vi utformer alt fra veier, jernbaner, broer, tunneler og transportknutepunkter med mer - som alle gjør morgendagens byer og samfunn enda mer tilgjengelige.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Bane
 • Bro- og tunnelkonstruksjoner
 • CEEQUAL-sertifisering
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Havn og marine konstruksjoner
 • Ingeniørgeologi
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Trafikk
 • Vei og gate

Trafikk

Sweco har solid kompetanse innenfor transport- og trafikkplanlegging. Vi beregner og skisserer problemstillinger og løsninger for dagens og fremtidens trafikkmønster og trafikkmengder. Vi kan dimensjonere veier og trafikkanlegg og hjelpe kunden med av løsninger.

Vår oppgave er å løse komplekse trafikale problemstillinger primært i byområder, for statlige, kommunale og private kunder. Vi tilbyr spisskompetanse på trafikkanalyser, trafikkavvikling, transportmodeller, signalteknikk, trafikkstyring/ITS, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk, sykkelplanlegging, mobilitetsplaner, byutvikling, parkering og jernbanekapasitet. Oppdragene kan omfatte overordnede utredninger av store områder eller detaljerte utredninger for enkeltstående kryss.

Vår spisskompetanse dekker blant annet trafikkanalyser for kollektivtrafikk, sykkelplanlegging og jernbanekapasitet. Vi bruker analyseverktøyene Cube, Aimsun, Contram, Vissim, Sidra, Capcal, Crossig, Effekt, RailSys og Open Track.

Trafikkanalysene blir ofte brukt som innspill i forbindelse med mulighetsstudier, skisseprosjekter, kommunedelplaner og reguleringsplaner, konsekvensutredninger og konseptvalgutredninger.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

Kontaktpersoner

 • Tor Helge
  Indrebø
  Divisjonsdirektør Infrastruktur
  +4795184022
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Infrastruktur Bergen
  +4747703630
  Fraq r-cbfg
 • Jarle
  Bygd
  Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
  +4791672561
  Fraq r-cbfg
 • Jan Gunnar
  Simonhjell
  Avdelingsleder Infrastruktur Molde
  +47 975 52 334
  Fraq r-cbfg
 • Karin Anja
  Arnesen
  Regionleder Sarpsborg
  +4795025639
  Fraq r-cbfg
 • Øystein
  Østerhus
  Regionleder Kristiansand
  +4797063745
  Fraq r-cbfg
 • Arnt Ivar
  Hvammen
  Regionleder Telemark
  +47 47510102
  Fraq r-cbfg
 • Stian
  Skarpnord
  Regionleder Gjøvik
  +4791771217
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.