Samferdsel

Muligheten til å reise trygt og effektivt er en viktig del av det som gjør en by attraktiv å bo i. Swecos eksperter på samferdsel vet hva som skal til for å utvikle transportsystemer som gjør hverdagen enklere for folk. Vi utformer alt fra veier, jernbaner, broer, tunneler og transportknutepunkter med mer - som alle gjør morgendagens byer og samfunn enda mer tilgjengelige.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner i samferdsel
 • Bane
 • Bro- og tunnelkonstruksjoner
 • CEEQUAL-sertifisering
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Havn og marine konstruksjoner
 • Ingeniørgeologi
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Bærekraftig mobilitet
 • Trafikk og mobilitet
 • Vei og gate
 • Geotekniske grunnundersøkelser

Bærekraftig mobilitet

Mobilitet handler om bevegelse av mennesker og varer. Mobilitet handler også om å stoppe opp, og om hvilke steder man blir værende lengre enn på andre, bevisst eller ubevisst, og om hva som skaper byliv.

I Sweco ønsker vi å bidra til en fremtid der vi i større grad velger bærekraftige transportalternativer. For oss er bærekraftig mobilitet synonymt med miljøvennlig transport som er rettferdig fordelt og tilgjengelig for alle. For å sikre en bærekraftig mobilitetsplanlegging må man se transportformer, arealplanlegging og menneskelig atferd i sammenheng.

Vi vet at samfunnsendringer og teknologiske endringer skjer raskt, derfor tenker vi fremover i våre prosjekter. Hvordan vi integrerer nye løsninger i planlegging, har stor betydning for vår potensielle bruk i fremtiden. Påvirkningen vår er størst når vi fjerne transportbevegelser som ikke trengs, og når vi reduserer transportbevegelser som ikke gjøres med gange, sykling eller kollektivt.

Vi har god forståelse for ulike brukergrupper, og tenker helhetlig i våre prosjekter. Vår spisskompetanse inkluderer tilrettelegging for gange, sykling, kollektivtrafikk, og bil-, vare- og godstrafikk. Vi har kunnskap om trafikksikkerhet, trafikkteknikk, utforming og menneskelig adferd, og har også kunnskap om bærekraft, arealplanlegging og teknologi. Med vår kompetanse utarbeider vi mobilitetsplaner, gatebruksplaner, tematiske planer for gående, syklende, kollektivtrafikk. Vi er viktige bidragsytere i tverrfaglige prosjekter innen byutvikling, samferdselstiltak og eiendomsutvikling.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Sara
  Polle
  Gruppeleder mobilitet Oslo
  +4795841312
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Tor Helge
  Indrebø
  Divisjonsdirektør Infrastruktur
  +4795184022
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Store Samferdselsprosjekter
  +4747703630
  Fraq r-cbfg
 • Arne
  Nilssen
  Regionleder Bergen Infrastruktur
  +4797040920
  Fraq r-cbfg
 • Jarle
  Bygd
  Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
  +4791672561
  Fraq r-cbfg
 • Jan Gunnar
  Simonhjell
  Avdelingsleder Infrastruktur Molde
  +47 975 52 334
  Fraq r-cbfg
 • Karin Anja
  Arnesen
  Regionleder Sarpsborg
  +4795025639
  Fraq r-cbfg
 • Øystein
  Østerhus
  Regionleder Kristiansand
  +4797063745
  Fraq r-cbfg
 • Stian
  Skarpnord
  Regionleder Gjøvik
  +4791771217
  Fraq r-cbfg
 • Jyar
  Dara
  Gruppeleder vei- og samferdselselektro
  +4795924214
  Fraq r-cbfg