Samferdsel

Muligheten til å reise trygt og effektivt er en viktig del av det som gjør en by attraktiv å bo i. Swecos eksperter på samferdsel vet hva som skal til for å utvikle transportsystemer som gjør hverdagen enklere for folk. Vi utformer alt fra veier, jernbaner, broer, tunneler og transportknutepunkter med mer - som alle gjør morgendagens byer og samfunn enda mer tilgjengelige.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner i samferdsel
 • Bane
 • Bro- og tunnelkonstruksjoner
 • CEEQUAL-sertifisering
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Havn og marine konstruksjoner
 • Ingeniørgeologi
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Bærekraftig mobilitet
 • Trafikk og mobilitet
 • Vei og gate
 • Geotekniske grunnundersøkelser

Akustikk, støy og vibrasjoner i samferdsel

Vegtrafikkstøy, flystøy og jernbanestøy bidrar til plager og negativ helsepåvirkning for mange mennesker i Norge i dag. Med fortetting av byer og tettsteder, bygging av nye veier og jernbaner, samt vekst i flytrafikk, er det viktig å ha fokus på støykonsekvenser i alle byggeprosjekter.  

Swecos rådgivere kan bidra med spisskompetanse innenfor samferdselsstøy.  Vi utreder støy i små og store boligprosjekter, hjelper eiere, eiendomsutviklere og arkitekter med å optimalisere løsninger, dokumenterer at myndighetskrav blir oppfylt og sikrer at god bokvalitet blir ivaretatt.   

Vi bruker beregningsmetodene norske myndigheter anbefaler, og benytter de mest avanserte beregningsverktøyene på markedet. Vi gir også råd om støyskjerming og andre tiltak på utearealer, og beskriver tiltak for nye og eksisterende bygninger, slik at innendørs støyforhold blir tilfredsstillende.   

Våre rådgivere gjennomfører også støymålinger og måling av vibrasjoner fra samferdsel. Bygge- og anleggsstøy, industristøy og støy fra tekniske installasjoner er områder hvor Sweco kan måle og dokumentere støynivå, og ved behov også løse støyproblemer. Vi benytter gjeldende standarder og godkjent måleutstyr i alle våre oppdrag.

Mer informasjon om regelverk knyttet til støy og akustikk finner du her.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Espen
  Thomassen
  Gruppeleder akustikk Bergen
  +4798478489
  Fraq r-cbfg
 • Pål
  Szilvay
  Gruppeleder akustikk Oslo
  +4799619685
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Olav
  Aalmo
  Gruppeleder bygningsfysikk og akustikk Trondheim
  +4793048178
  Fraq r-cbfg
 • Tormod Utne
  Kvåle
  Avdelingsleder, Voss
  +4795754615
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Tor Helge
  Indrebø
  Divisjonsdirektør Infrastruktur
  +4795184022
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Store Samferdselsprosjekter
  +4747703630
  Fraq r-cbfg
 • Arne
  Nilssen
  Regionleder Bergen Infrastruktur
  +4797040920
  Fraq r-cbfg
 • Jarle
  Bygd
  Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
  +4791672561
  Fraq r-cbfg
 • Jan Gunnar
  Simonhjell
  Avdelingsleder Infrastruktur Molde
  +47 975 52 334
  Fraq r-cbfg
 • Karin Anja
  Arnesen
  Regionleder Sarpsborg
  +4795025639
  Fraq r-cbfg
 • Øystein
  Østerhus
  Regionleder Kristiansand
  +4797063745
  Fraq r-cbfg
 • Stian
  Skarpnord
  Regionleder Gjøvik
  +4791771217
  Fraq r-cbfg
 • Jyar
  Dara
  Gruppeleder vei- og samferdselselektro
  +4795924214
  Fraq r-cbfg