Samferdsel

Muligheten til å reise trygt og effektivt er en viktig del av det som gjør en by attraktiv å bo i. Swecos eksperter på samferdsel vet hva som skal til for å utvikle transportsystemer som gjør hverdagen enklere for folk. Vi utformer alt fra veier, jernbaner, broer, tunneler og transportknutepunkter med mer - som alle gjør morgendagens byer og samfunn enda mer tilgjengelige.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Bane
 • Bro- og tunnelkonstruksjoner
 • CEEQUAL-sertifisering
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Havn og marine konstruksjoner
 • Ingeniørgeologi
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Trafikk
 • Vei og gate

Akustikk, støy og vibrasjoner

Lyd påvirker oss på mange måter. Støy er uønsket lyd som påvirker helsen og livskvaliteten negativt. Motsatt skaper spesialdesignede og gjennomtenkte lydmiljøer velvære og kan gi omgivelsene et løft.

I et godt lydmiljø er all unødvendig og forstyrrende lyd redusert mest mulig. Swecos eksperter hjelper kundene med å oppfylle myndighetenes krav til støynivå og et godt lydmiljø. Vi utnytter og tilpasser akustikken etter hvilken funksjon lokalene har.

Sweco utvikler kostnadseffektive akustikkløsninger med riktig effekt for hvert enkelt tilfelle. Vi arbeider med design og akustikk- og lydprosjektering i ulike typer byggprosjekter og måler lyd, støy og vibrasjoner – som industri- og trafikkstøy. Målemetodene er i tråd med retningslinjene til Norsk standard og Miljødirektoratet.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Espen
  Thomassen
  Gruppeleder akustikk Bergen
  +4798478489
  Fraq r-cbfg
 • Pål
  Szilvay
  Gruppeleder akustikk Oslo
  +4799619685
  Fraq r-cbfg
 • Frode
  Atterås
  Avdelingsleder Voss, seniorrådgiver akustikk
  +4792407688
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Olav
  Aalmo
  Gruppeleder bygningsfysikk og akustikk Trondheim
  +4793048178
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Tor Helge
  Indrebø
  Divisjonsdirektør Infrastruktur
  +4795184022
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Infrastruktur Bergen
  +4747703630
  Fraq r-cbfg
 • Jarle
  Bygd
  Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
  +4791672561
  Fraq r-cbfg
 • Jan Gunnar
  Simonhjell
  Avdelingsleder Infrastruktur Molde
  +47 975 52 334
  Fraq r-cbfg
 • Karin Anja
  Arnesen
  Regionleder Sarpsborg
  +4795025639
  Fraq r-cbfg
 • Øystein
  Østerhus
  Regionleder Kristiansand
  +4797063745
  Fraq r-cbfg
 • Stian
  Skarpnord
  Regionleder Gjøvik
  +4791771217
  Fraq r-cbfg