Prosjektledelse og prosjektadministrasjon

Store samfunns- og byutviklingsprosjekter er kostbare, og derfor er det viktig at sluttresultatet stemmer overens med kundens visjon. Swecos prosjektledere spiller en viktig rolle som bindeledd mellom visjonen og den faktiske gjennomføringen. Vi deltar i alle faser av prosjektet og styrer komplekse oppdrag i riktig retning gjennom strukturerte arbeidsmetoder.

 • Byggeledelse
 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Kvalitetsledelse
 • Prosjektadministrasjon-støtte
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektledelse
 • Prosjektutvikling, tidlig fase
 • SHA-rådgivning – KP og KU
 • Uavhengig kontroll

SHA-rådgivning – KP og KU

Byggherreforskriften gjelder for alle arbeidsplasser der midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsarbeider blir utført. Byggherren skal peke ut én koordinator for hele prosjektet eller én koordinator for prosjekteringsfasen (KP) og én for utførelsesfasen (KU).

Swecos koordinator for prosjekteringsfasen lager en sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA) og koordinerer prosjekteringen i denne fasen på en måte som ivaretar SHA.

Koordinatoren for utførelsesfasen følger opp risikoforhold som er påpekt i SHA-planen. Koordinatoren passer også på at tidsplanene for prosjektet er realistiske. Andre oppgaver for koordinatoren i utførelsesfasen er å passe på at arbeidsgivere og enkeltpersonforetak gjennomfører SHA-planen, å koordinere arbeidsgiveres og enkeltpersonforetaks arbeid og samarbeid som kan påvirke SHA, og at arbeidsgivere følger krav i byggherreforskriften om forebyggende tiltak. Alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplasser, skal i tillegg stå oppført i lister.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_prosjektledelse.jpg

 • Alf Egil
  Skreå
  Gruppeleder elektro
  +4791606848
  Fraq r-cbfg
 • Frode
  Moum
  Gruppeleder byggeledelse og SHA
  +4748891987
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Linda
  Hårvik
  Regionleder Bygg Oslo
  +4792696121
  Fraq r-cbfg
 • Espen
  Killingmo
  Prosjektdirektør
  +4791838274
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Ove
  Tvinnereim
  Prosjektdirektør
  +4791369802
  Fraq r-cbfg
 • Einar
  Rørvik
  Prosjektdirektør
  +4793228992
  Fraq r-cbfg
 • Hilde Birkeland
  Sund
  Regionleder Stavanger
  +4790643837
  Fraq r-cbfg
 • Arne Bjørseth
  Nilsen
  Gruppeleder Prosjektadministrasjon Kristiansand
  +4740031997
  Fraq r-cbfg
 • Kari Lundeby
  Tunli
  Avdelingsleder Bygg Ski
  +4790978519
  Fraq r-cbfg
 • Hans Olav
  Røise
  Gruppeleder Prosjektadministrasjon og takst Gjøvik
  +4740036005
  Fraq r-cbfg
 • Jan Rune
  Sigurdsen
  Gruppeleder Prosjektadministrasjon Porsgrunn
  +4740408292
  Fraq r-cbfg
 • Liv Hilde
  Alm
  Gruppeleder Prosjektadministrasjon Narvik
  +4797512301
  Fraq r-cbfg
 • SVEIN IDAR
  HANSEN
  GRUPPELEDER PROSJEKTADMINISTRASJON BODØ
  Fraq r-cbfg
 • Tore
  Øverås
  Regionleder Telemark
  +4790546431
  Fraq r-cbfg
 • Frank
  Olsen
  GRUPPELEDER PROSJEKTADMINISTRASJON HAMAR
  +4792457705
  Fraq r-cbfg
 • Svein Rune
  Ellingsen
  Avdelingsleder prosjektadministrasjon, Bergen
  +4792667282
  Fraq r-cbfg
 • Anne Lise Haakaas
  Schei
  Avdelingsleder prosjektadministrasjon, Oslo
  +4797775581
  Fraq r-cbfg
 • Ingunn Olimstad
  Bjerkelo
  Avdelingsleder prosjektadministrasjon
  +4799227475
  Fraq r-cbfg
 • Safra
  Lello
  Gruppeleder prosjektadministrasjon, Steinkjer
  +4793608549
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Wiig
  +4795833183
  Fraq r-cbfg