Prosjektledelse og prosjektadministrasjon

Store samfunns- og byutviklingsprosjekter er kostbare, og derfor er det viktig at sluttresultatet stemmer overens med kundens visjon. Swecos prosjektledere spiller en viktig rolle som bindeledd mellom visjonen og den faktiske gjennomføringen. Vi deltar i alle faser av prosjektet og styrer komplekse oppdrag i riktig retning gjennom strukturerte arbeidsmetoder.

 • Byggeledelse
 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Kvalitetsledelse
 • Prosjektadministrasjon-støtte
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektledelse
 • Prosjektutvikling, tidlig fase
 • SHA-rådgivning – KP og KU
 • Uavhengigkontroll

Prosjektutvikling, tidlig fase

Noen idéer trenger litt hjelp for å få en god utforming. Ofte oppstår gode idéer i møtet mellom mennesker med ulik bakgrunn og en åpen holdning til utfordringer – og med et godt fagapparat i ryggen. I Sweco deltar vi i slike prosesser med kreativitet og faglig styrke.

Når vi skal vurdere kvaliteten på et utvalg foreslåtte løsninger, og hvordan de passer inn i et større bilde hos dere, må vi være realistiske. Vi liker å tenke utradisjonelt i den kreative rollen og er realister i den vurderende rollen. Derfor er vi en god partner når et prosjekt skal utvikles. Vi hjelper våre kunder med å utvikle idéer, studere muligheter, lage prosjektspesifikasjoner og gjennomføre selve prosjektet.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_prosjektledelse.jpg

Kontaktpersoner

 • Linda
  Hårvik
  Avdelingsleder Prosektadministrasjon Oslo
  +4792696121
  Fraq r-cbfg
 • Even
  Lægran
  Avdelingsleder Prosjektadministrasjon Trondheim
  +4790731177
  Fraq r-cbfg
 • Espen
  Killingmo
  Prosjektdirektør
  +4791838274
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Ove
  Tvinnereim
  Prosjektdirektør
  +4791369802
  Fraq r-cbfg
 • Einar
  Rørvik
  Prosjektdirektør
  +4793228992
  Fraq r-cbfg
 • Montserrat F.
  Telseth
  Avdelingsleder Prosjektadministrasjon Bergen
  +4795880593
  Fraq r-cbfg
 • Hilde
  Birkeland Sund
  Gruppeleder Prosjektadministrasjon Stavanger
  Fraq r-cbfg
 • Jan Øyvind
  Fjell-Olsen
  Gruppeleder Prosjektadministrasjon Kristiansand
  +4741505940
  Fraq r-cbfg
 • Kari Lundeby
  Tunli
  Gruppeleder Prosjektadministrasjon Ski
  +4790978519
  Fraq r-cbfg
 • Sverre
  Morken
  Gruppeleder Prosjektadministrasjon Gjøvik
  +4795120146
  Fraq r-cbfg
 • Anne Haugan
  Kise
  Gruppeleder Prosjektadministrasjon Porsgrunn
  +4792088097
  Fraq r-cbfg
 • Liv Hilde
  Alm
  Gruppeleder Prosjektadministrasjon Narvik
  +4797512301
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.