Byplan og arkitektur

Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Arealplanleggerne og landskapsarkitektene i Sweco jobber hver dag med å forme alt fra hele bydeler til mindre områder. Uansett oppgave er målet å skape optimale miljøer der mennesker kan leve, jobbe og trives. Vi jobber tett på andre fagmiljøer for å realisere løsninger som ivaretar hensynet til økonomi, miljø og mennesker.

 • Landskapsarkitektur
 • Akustikk, støy og vibrasjoner i samferdsel
 • Belysning og lysdesign
 • By- og regionalplanlegging
 • Prosessledelse
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Visualisering og modellering

Samfunnsøkonomiske analyser

I det bærekraftige samfunnet vil vi ta vare på eksisterende ressurser og dra nytte av dem på best mulig vis. Gjennom samfunnsøkonomisk analyse identifiserer vi hvordan samfunnets ressurser kan skape størst mulig nytte for befolkningen. Analyser kan også gi svar på hvorvidt planlagte endringer er økonomisk lønnsomme eller ikke.

Swecos samfunnsøkonomer bistår blant annet med nytte-kostnadsberegninger, konsekvens- og konseptvalgutredninger, verdsetting- og preferanseutredninger og metodeutvikling.

Våre eksperter bruker gjerne sin samfunnsøkonomiske kompetanse i kombinasjon med annen teknisk fagkompetanse som finnes i Sweco, for eksempel innen samfunns- eller planfag. De kan bidra i alle slags prosjekter, fra store investeringsprosjekter der det er krav om omfattende samfunnsøkonomiske analyser, til vurdering av konkrete tiltak i mindre prosjekter.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

Kontaktpersoner

 • Geir
  Hoff
  Gruppeleder Arealplan og utredning
  +4791316313
  Fraq r-cbfg
 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Jarle
  Bygd
  Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
  +4791672561
  Fraq r-cbfg
 • Jardar
  Nymoen
  Fagsjef plan og prosess
  +4795115388
  Fraq r-cbfg
 • Karl-Magnus Forberg
  Eikeland
  Fagsjef Landskap
  +4741552027
  Fraq r-cbfg
 • Erling
  Matthiessen
  Gruppeleder Samfunnsplanlegging Bergen
  +4793222905
  Fraq r-cbfg
 • Birgitte
  Rodum
  Gruppeleder Landskap Oslo
  +4748107705
  Fraq r-cbfg
 • Tor Helge
  Indrebø
  Divisjonsdirektør Infrastruktur
  +4795184022
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Infrastruktur Bergen
  +4747703630
  Fraq r-cbfg