Plan og arkitektur

Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Arealplanleggerne og landskapsarkitektene i Sweco jobber hver dag med å forme alt fra hele bydeler til mindre områder. Uansett oppgave er målet å skape optimale miljøer der mennesker kan leve, jobbe og trives. Vi jobber tett på andre fagmiljøer for å realisere løsninger som ivaretar hensynet til økonomi, miljø og mennesker.

  • Landskapsarkitektur
  • Akustikk, støy og vibrasjoner
  • Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven
  • Belysning og lysdesign
  • By- og regionalplanlegging
  • Konsekvensstudier og planprogrammer
  • Prosessledelse
  • Samfunnsøkonomiske analyser
  • Visualisering og modellering

By- og regionalplanlegging

Sosiale møtesteder og gode oppvekst- og bomiljøer gir god samfunnsutvikling. Swecos eksperter på by- og regionalplanlegging har bred kunnskap på dette viktige feltet.

Vi ønsker å være en sterk rådgiver for kunden i tidlig fase i by- og regionalplanlegging. Varierte oppdrag for staten, kommuner og private eiendomsutviklere har gitt oss solid erfaring. Swecos planleggere kan lede og utarbeide planrelaterte due diligence, steds- og mulighetsstudier, strategiske planer og konseptvalgutredninger.

Sweco er opptatt av å kjenne området godt og å finne riktig nivå på leveransen – enten vi arbeider på overordnet nivå med regional utvikling, med steds- og byutvikling eller med enkelteiendommer.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

Kontaktpersoner

  • Geir
    Hoff
    Gruppeleder Arealplan og utredning
    +4791316313
    Fraq r-cbfg
  • Kristine
    Månsson
    Gruppeleder Byplan og arkitektur
    +4741605895
    Fraq r-cbfg
  • Jarle
    Bygd
    Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
    +4791672561
    Fraq r-cbfg
  • Jardar
    Nymoen
    Fagsjef plan og prosess
    +4795115388
    Fraq r-cbfg
  • Karl-Magnus Forberg
    Eikeland
    Fagsjef Landskap
    +4741552027
    Fraq r-cbfg
  • Erling
    Matthiessen
    Gruppeleder Samfunnsplanlegging Bergen
    +4793222905
    Fraq r-cbfg
  • Birgitte
    Rodum
    Gruppeleder Landskap Oslo
    +4748107705
    Fraq r-cbfg
  • Tor Helge
    Indrebø
    Divisjonsdirektør Infrastruktur
    +4795184022
    Fraq r-cbfg
  • Mette Eng
    Pedersen
    Regionleder Infrastruktur Oslo
    +4795992106
    Fraq r-cbfg
  • Trine Ruud
    Gjerde
    Regionleder Infrastruktur Bergen
    +4747703630
    Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.