Byplan og arkitektur

Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Arealplanleggerne og landskapsarkitektene i Sweco jobber hver dag med å forme alt fra hele bydeler til mindre områder. Uansett oppgave er målet å skape optimale miljøer der mennesker kan leve, jobbe og trives. Vi jobber tett på andre fagmiljøer for å realisere løsninger som ivaretar hensynet til økonomi, miljø og mennesker.

 • Landskapsarkitektur
 • Akustikk, støy og vibrasjoner i samferdsel
 • Belysning og lysdesign
 • By- og regionalplanlegging
 • Prosessledelse
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Visualisering og modellering

Belysning og lysdesign

Lyset avgjør hvordan vi opplever omgivelsene våre. For å skape et godt inntrykk av et miljø er det viktig med riktig lyssetting – både innendørs og ute.

Sweco har solid erfaring med å planlegge belysningsløsninger for bygg, infrastruktur, industri, kulturbygg og idrettsanlegg. Våre rådgivere legger vekt på visuell komfort og estetikk. Vi samarbeider tett med kunden, landskapsarkitekter, planarkitekter og trafikkplanleggere for at resultatet skal bli best mulig.

Innendørs kan belysning som er godt planlagt skape et spennende samspill mellom lys og skygge og bidra til å fremheve arkitekturen i bygget. Et visuelt stimulerende arbeidsmiljø gir bedre arbeidslyst. En god belysningsplan utendørs skaper et miljø der det er lettere å orientere seg og tryggere å ferdes.

Sweco er opptatt av å skape bærekraftige og kostnadseffektive installasjoner av høy kvalitet. Våre rådgivere tilbyr overordnede lysplaner, visualiseringer, belysningskonsepter, nødlysplaner og dagslysberegninger.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

 • Siv Hilde
  Bjørkkjær
  Avdelingsleder tekniske installasjoner, bygg, industri og eiendom
  +4792089150
  Fraq r-cbfg
 • Alf Egil
  Skreå
  Gruppeleder elektro
  +4791606848
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Geir
  Hoff
  Gruppeleder Arealplan og utredning
  +4791316313
  Fraq r-cbfg
 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Jarle
  Bygd
  Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
  +4791672561
  Fraq r-cbfg
 • Jardar
  Nymoen
  Fagsjef plan og prosess
  +4795115388
  Fraq r-cbfg
 • Karl-Magnus Forberg
  Eikeland
  Fagsjef Landskap
  +4741552027
  Fraq r-cbfg
 • Erling
  Matthiessen
  Gruppeleder Samfunnsplanlegging Bergen
  +4793222905
  Fraq r-cbfg
 • Birgitte
  Rodum
  Gruppeleder Landskap Oslo
  +4748107705
  Fraq r-cbfg
 • Tor Helge
  Indrebø
  Divisjonsdirektør Infrastruktur
  +4795184022
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Infrastruktur Bergen
  +4747703630
  Fraq r-cbfg