Byplan og arkitektur

Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Arealplanleggerne og landskapsarkitektene i Sweco jobber hver dag med å forme alt fra hele bydeler til mindre områder. Uansett oppgave er målet å skape optimale miljøer der mennesker kan leve, jobbe og trives. Vi jobber tett på andre fagmiljøer for å realisere løsninger som ivaretar hensynet til økonomi, miljø og mennesker.

 • Landskapsarkitektur
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven
 • Belysning og lysdesign
 • By- og regionalplanlegging
 • Konsekvensstudier og planprogrammer
 • Prosessledelse
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Visualisering og modellering

Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven

Arealplaner skal sikre eksisterende verdier og skape nye som tar hensyn til økologisk, sosial og økonomisk bærekraft. Swecos rådgivere utarbeider robuste planer som sørger for bærekraftig økonomi i kundens prosjekt.

Vi utarbeider alle typer arealplaner etter plan- og bygningsloven – som kommunedelplaner og område- og detaljregulering – og søknader om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplaner. Vi tilpasser fagteam for hver kunde og følger opp kunden tett gjennom hele planprosessen.

God prosesstyring og kommunikasjon sikrer best mulig resultat med hensyn til tid, kostnader, ressursbruk og kvalitet. Vår totale kompetanse på arealplanlegging er forankret i en klar og tydelig ledelse – og en grundig forståelse for kompleksiteten i oppdraget. Vi har mange års erfaring fra større planoppdrag innenfor område- og stedsutvikling, utvikling av bolig- og næringseiendommer og små og store oppdrag i samferdselssektoren.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

Kontaktpersoner

 • Geir
  Hoff
  Gruppeleder Arealplan og utredning
  +4791316313
  Fraq r-cbfg
 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Jarle
  Bygd
  Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
  +4791672561
  Fraq r-cbfg
 • Jardar
  Nymoen
  Fagsjef plan og prosess
  +4795115388
  Fraq r-cbfg
 • Karl-Magnus Forberg
  Eikeland
  Fagsjef Landskap
  +4741552027
  Fraq r-cbfg
 • Erling
  Matthiessen
  Gruppeleder Samfunnsplanlegging Bergen
  +4793222905
  Fraq r-cbfg
 • Birgitte
  Rodum
  Gruppeleder Landskap Oslo
  +4748107705
  Fraq r-cbfg
 • Tor Helge
  Indrebø
  Divisjonsdirektør Infrastruktur
  +4795184022
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Infrastruktur Bergen
  +4747703630
  Fraq r-cbfg