Byplan og arkitektur

Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Arealplanleggerne og landskapsarkitektene i Sweco jobber hver dag med å forme alt fra hele bydeler til mindre områder. Uansett oppgave er målet å skape optimale miljøer der mennesker kan leve, jobbe og trives. Vi jobber tett på andre fagmiljøer for å realisere løsninger som ivaretar hensynet til økonomi, miljø og mennesker.

 • Landskapsarkitektur
 • Akustikk, støy og vibrasjoner i samferdsel
 • Belysning og lysdesign
 • By- og regionalplanlegging
 • Prosessledelse
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Visualisering og modellering

Akustikk, støy og vibrasjoner i samferdsel

Vegtrafikkstøy, flystøy og jernbanestøy bidrar til plager og negativ helsepåvirkning for mange mennesker i Norge i dag. Med fortetting av byer og tettsteder, bygging av nye veier og jernbaner, samt vekst i flytrafikk, er det viktig å ha fokus på støykonsekvenser i alle byggeprosjekter.  

Swecos rådgivere kan bidra med spisskompetanse innenfor samferdselsstøy.  Vi utreder støy i små og store boligprosjekter, hjelper eiere, eiendomsutviklere og arkitekter med å optimalisere løsninger, dokumenterer at myndighetskrav blir oppfylt og sikrer at god bokvalitet blir ivaretatt.   

Vi bruker beregningsmetodene norske myndigheter anbefaler, og benytter de mest avanserte beregningsverktøyene på markedet. Vi gir også råd om støyskjerming og andre tiltak på utearealer, og beskriver tiltak for nye og eksisterende bygninger, slik at innendørs støyforhold blir tilfredsstillende.   

Våre rådgivere gjennomfører også støymålinger og måling av vibrasjoner fra samferdsel. Bygge- og anleggsstøy, industristøy og støy fra tekniske installasjoner er områder hvor Sweco kan måle og dokumentere støynivå, og ved behov også løse støyproblemer. Vi benytter gjeldende standarder og godkjent måleutstyr i alle våre oppdrag.

Mer informasjon om regelverk knyttet til støy og akustikk finner du her.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

 • Espen
  Thomassen
  Gruppeleder akustikk Bergen
  +4798478489
  Fraq r-cbfg
 • Pål
  Szilvay
  Gruppeleder akustikk Oslo
  +4799619685
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Olav
  Aalmo
  Gruppeleder bygningsfysikk og akustikk Trondheim
  +4793048178
  Fraq r-cbfg
 • Tormod Utne
  Kvåle
  Avdelingsleder, Voss
  +4795754615
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Geir
  Hoff
  Gruppeleder Arealplan og utredning
  +4791316313
  Fraq r-cbfg
 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Jarle
  Bygd
  Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
  +4791672561
  Fraq r-cbfg
 • Jardar
  Nymoen
  Fagsjef plan og prosess
  +4795115388
  Fraq r-cbfg
 • Karl-Magnus Forberg
  Eikeland
  Fagsjef Landskap
  +4741552027
  Fraq r-cbfg
 • Erling
  Matthiessen
  Gruppeleder Samfunnsplanlegging Bergen
  +4793222905
  Fraq r-cbfg
 • Birgitte
  Rodum
  Gruppeleder Landskap Oslo
  +4748107705
  Fraq r-cbfg
 • Tor Helge
  Indrebø
  Divisjonsdirektør Infrastruktur
  +4795184022
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Arne
  Nilssen
  Regionleder Bergen Infrastruktur
  +4797040920
  Fraq r-cbfg
 • Inger Lena
  Gåsemyr
  Gruppeleder kulturmiljø og plan, Bergen
  Fraq r-cbfg