Byplan og arkitektur

Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Arealplanleggerne og landskapsarkitektene i Sweco jobber hver dag med å forme alt fra hele bydeler til mindre områder. Uansett oppgave er målet å skape optimale miljøer der mennesker kan leve, jobbe og trives. Vi jobber tett på andre fagmiljøer for å realisere løsninger som ivaretar hensynet til økonomi, miljø og mennesker.

 • Landskapsarkitektur
 • Akustikk, støy og vibrasjoner i samferdsel
 • Belysning og lysdesign
 • By- og regionalplanlegging
 • Prosessledelse
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Visualisering og modellering

Landskapsarkitektur

Utenomhusmiljøet spiller en stadig viktigere rolle for å skape trivsel og gode levevilkår. Estetikk, miljø og funksjon er grunnpilarene vi baserer arbeidet vårt på. Swecos landskapsarkitekter og planleggere jobber hver dag for å skape prosjekter og løsninger for fremtiden.

Oppgavene våre omfatter alt fra analyser og utredninger til detaljprosjektering av store infrastruktur- og kraftanlegg, parker og friområder, skoler og institusjoner, blågrønne strukturer, gater og byrom.

Økologisk, sosial og økonomisk bærekraft er prinsipper som ivaretas i oppdrag. Swecos landskapsarkitekter dyrker dette gjennom alle prosjektstadier og ser på løsningene med et helhetlig blikk. Tverrfaglig samarbeid og dialog med både kunden og brukere er en selvfølge i prosjektene vi jobber med.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

Kontaktpersoner

 • Geir
  Hoff
  Gruppeleder Arealplan og utredning
  +4791316313
  Fraq r-cbfg
 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Jarle
  Bygd
  Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
  +4791672561
  Fraq r-cbfg
 • Jardar
  Nymoen
  Fagsjef plan og prosess
  +4795115388
  Fraq r-cbfg
 • Karl-Magnus Forberg
  Eikeland
  Fagsjef Landskap
  +4741552027
  Fraq r-cbfg
 • Erling
  Matthiessen
  Gruppeleder Samfunnsplanlegging Bergen
  +4793222905
  Fraq r-cbfg
 • Birgitte
  Rodum
  Gruppeleder Landskap Oslo
  +4748107705
  Fraq r-cbfg
 • Tor Helge
  Indrebø
  Divisjonsdirektør Infrastruktur
  +4795184022
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Infrastruktur Bergen
  +4747703630
  Fraq r-cbfg