VURDERING OG SIKRING AV RAS I SALANGEN

Salangen kommune ligger i Tromsø fylke, mellom Harstad og Bardu. Sweco har på oppdrag for Salaks Slakteri AS utført vurderinger knyttet til et ras som traff et slakterianlegg.

Fakta

Kunde: Salaks Slakeri AS

Hvor: Sjøvegan, Salangen kommune

Kompetanseområder: Geologi og skredsikring

Oppdragsleder for Sweco: Harald Sverre Arntsen

Medarbeidere: Espen Eidsvåg og Jure Kokosin

Oppdrag

Etter jordraset som løsnet mellom 100 og 200 meter ovenfor slakterianlegget, ble skredområdet befart og kartlagt av Swecos geologer. Etter rensningen av rasområdet, anbefalte vi å dimensjonere en permanent sikring av området ved anlegget.

Vi utførte modellering av et potensielt steinsprang basert på observasjoner fra befaringer. For å sikre bygget mot steinsprang og oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot skred i henhold til plan- og bygningsloven, leverte vi anbefalinger om å sette opp to rader med fanggjerder med kapasitet på 5000 kJ og med høyde på minst 5 meter.