Geofag og naturfare

Ekstremvær er den nye normalen, og flere flommer og økt risiko for skred er et resultat av klimaendringene. Dersom man ikke forutser og sikrer utsatte områder, kan store skader være resultatet. Vi har kompetansen som er nødvendig for å finne løsningene som kan sikre hjem og infrastruktur mot fremtidens skred og flommer.

 • SKREDFAREVURDERING
 • Skredsikring
 • Flomfarevurderinger
 • FLOMSIKRINGSTILTAK
 • Hydraulisk modell
 • Grunnlagsdata
 • Ingeniørgeologi
 • Geoteknikk
 • Tilkomstteknikk
 • HYDROGEOLOGI
 • Geotekniske grunnundersøkelser
 • Snømåling

Tilkomstteknikk

Vi utfører oppdrag i bratt terreng og har ingeniørgeologer som er sertifisert for industriklatring.

Det betyr at vi kommer til der det trengs for å gjøre vurderinger, selv når tilkomsten er vanskelig. Vi er også tett på når vi bistår utførende fjellsikrer.

Våre klatrere har sterk faglig kompetanse innen bergteknikk, og utfører vurderinger, prosjektering og oppfølging av tiltak i bratt terreng. Dette gjøres vanligvis i tett samarbeid med en utførende fjellsikringsentreprenør. I tilfeller hvor dronebilder og -scanining ikke er tilstrekkelig for å få oversikt over et område, bistår vi med fysisk tilstedeværelse i fjellveggen.

/siteassets/nyheter/flom-og-skred-570-380.jpg

 • André
  Nårstad
  Fagsjef geofag
  +4798459109
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg