Geofag og naturfare

Ekstremvær er den nye normalen, og flere flommer og økt risiko for skred er et resultat av klimaendringene. Dersom man ikke forutser og sikrer utsatte områder, kan store skader være resultatet. Vi har kompetansen som er nødvendig for å finne løsningene som kan sikre hjem og infrastruktur mot fremtidens skred og flommer.

 • SKREDFAREVURDERING
 • Skredsikring
 • Flomfarevurderinger
 • FLOMSIKRINGSTILTAK
 • Hydraulisk modell
 • Grunnlagsdata
 • Ingeniørgeologi
 • Geoteknikk
 • Tilkomstteknikk
 • HYDROGEOLOGI

Hydraulisk modell

Været blir mer ekstremt og faren for flom øker. Ved hjelp av en hydraulisk modell kan man forebygge skader på bebyggelse, terreng og infrastruktur.

En hydraulisk modell gjengir både terreng og bunnforhold, og illustrerer hvordan vannet strømmer gjennom området. I denne type modeller kan man beregne hvordan flom av ulike størrelser påvirker terrenget rundt, bebyggelse og infrastruktur.

Våre eksperter har lang erfaring med å konstruere denne type modeller. Modellene kan kalibreres til å gjengi observerte situasjoner, og kan også simulere måten en fremtidig flom vil inntreffe på. Kvaliteten på den hydrauliske modelleringen avhenger i stor grad av kvaliteten på grunnlagsdataen.

/siteassets/nyheter/flom-og-skred-570-380.jpg

 • Anne Bjørkenes
  Christiansen
  Gruppeleder Vannkraft Kristiansand
  +4798294060
  Fraq r-cbfg
 • Wolf-Dietrich
  Marchand
  Gruppeleder Miljø og hydrologi Trondheim
  +4790120744
  Fraq r-cbfg