Geofag og naturfare

Ekstremvær er den nye normalen, og flere flommer og økt risiko for skred er et resultat av klimaendringene. Dersom man ikke forutser og sikrer utsatte områder, kan store skader være resultatet. Vi har kompetansen som er nødvendig for å finne løsningene som kan sikre hjem og infrastruktur mot fremtidens skred og flommer.

 • SKREDFAREVURDERING
 • Skredsikring
 • Flomfarevurderinger
 • FLOMSIKRINGSTILTAK
 • Hydraulisk modell
 • Grunnlagsdata
 • Ingeniørgeologi
 • Geoteknikk
 • Tilkomstteknikk
 • HYDROGEOLOGI
 • Geotekniske grunnundersøkelser
 • Snømåling

Flomfarevurderinger

En grundig flomfarevurdering er avgjørende for å unngå ødeleggelser når flommen inntreffer.

Våre eksperter identifiserer flomutsatte områder og gjør flomfarevurderinger gjennom flomberegninger, observerte flomskader og hydraulisk modellering. I disse beregningene inngår også en klimaframskrivning.

Swecos fagfolk er NVE-godkjente innenfor både flomhydrologi og hydraulikk. Våre eksperter sitter på kontorer over hele landet og kan bistå deg, der du er.

/siteassets/nyheter/flom-og-skred-570-380.jpg

 • Karel
  Grootjans
  Fagsjef Miljø
  +4746582503
  Fraq r-cbfg
 • Anne Bjørkenes
  Christiansen
  Gruppeleder Vannkraft Kristiansand
  +4798294060
  Fraq r-cbfg
 • Wolf-Dietrich
  Marchand
  Gruppeleder Miljø og hydrologi Trondheim
  +4790120744
  Fraq r-cbfg

 • André
  Nårstad
  Fagsjef geofag
  +4798459109
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg