Geofag og naturfare

Ekstremvær er den nye normalen, og flere flommer og økt risiko for skred er et resultat av klimaendringene. Dersom man ikke forutser og sikrer utsatte områder, kan store skader være resultatet. Vi har kompetansen som er nødvendig for å finne løsningene som kan sikre hjem og infrastruktur mot fremtidens skred og flommer.

 • SKREDFAREVURDERING
 • Skredsikring
 • Flomfarevurderinger
 • FLOMSIKRINGSTILTAK
 • Hydraulisk modell
 • Grunnlagsdata
 • Ingeniørgeologi
 • Geoteknikk
 • Tilkomstteknikk
 • HYDROGEOLOGI
 • Geotekniske grunnundersøkelser
 • Snømåling

Flomsikringstiltak

God flomsikring reduserer både utgifter og skader.

For hver krone du investerer i skadeforebygging, reduserer du utgifter knyttet til reparasjon med syv kroner. Dersom et område rammes av flom, kan skadene og konsekvensene være enorme.

Sweco har erfaring fra store og små flomsikringsprosjekt. Når vi utarbeider flomsikringstiltak modelleres ulike alternativer for sikring i en hydraulisk modell. Dette gir oss innblikk i ulike situasjoner, som igjen legger grunnlaget for det endelige flomsikringskonseptet. Konseptet innarbeides i terrengmodellen og prosjekteres/modelleres for utarbeidelse av anbudsdokumenter.

Med over 1600 ansatte har Sweco tilgang til alle fagområder som trengs for å komme frem til det beste flomsikringstiltaket.

 

/siteassets/nyheter/flom-og-skred-570-380.jpg

 • Anne Bjørkenes
  Christiansen
  Gruppeleder Vannkraft Kristiansand
  +4798294060
  Fraq r-cbfg
 • Karel
  Grootjans
  Fagsjef Miljø
  +4746582503
  Fraq r-cbfg
 • Wolf-Dietrich
  Marchand
  Gruppeleder Miljø og hydrologi Trondheim
  +4790120744
  Fraq r-cbfg

 • André
  Nårstad
  Fagsjef geofag
  +4798459109
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg