Miljørådgivning

Det er ikke til å unngå at moderne byer påvirker miljøet, men effekten på omgivelsene kan likevel minimeres. Swecos miljøspesialister jobber med å forutse klimaendringenes betydning for naturen og samfunnet. Vi foreslår tiltak som kan redusere miljøavtrykket og hjelpe samfunnet med å tilpasse seg et endret klima. Jo tidligere miljø settes i fokus i et prosjekt, jo mer kan vi påvirke.

 • Akvatisk miljø
 • BREEAM-sertifisering
 • Forurenset grunn
 • Konsekvensutredninger og planlegging
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Miljøkartlegging bygg
 • Miljøutredninger
 • Vannressursforvaltning
 • Ytre miljø

Miljøutredninger

Bevaring av naturmangfold er grunnlaget for vår eksistens, livskvalitet og velferd. Kartlegging av biologisk mangfold er et særlig viktig utredningsområde. Sweco gjennomfører større og mindre miljøkartlegginger.

Swecos eksperter kartlegger biologisk mangfold på land, i vann og til sjøs. Vi kartlegger naturtyper, rødlistede arter og fremmede arter. Vi kartlegger akvatisk miljø, utarbeider tiltak og skjøtselsplaner for arter og naturtyper og planer for å bekjempe svartlistede arter.

Vi har levert større utredningsarbeider innenfor akvatisk og terrestrisk miljø, som kartlegging og utvikling av tiltaksplaner i vassdrag, kartlegging av naturmangfold og friluftslivsverdier i Oslomarka, forvaltningsplaner og faggrunnlag for arter og naturtyper og forvaltningsplaner for verneområder.

Våre miljørådgivere kjenner naturforhold i hele Norge og høster erfaring fra forskning, undervisning og offentlig forvaltning av biologisk mangfold.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_miljoradgivning.jpg

Kontaktpersoner

 • Sigurd
  Løvfall
  Divisjonsdirektør Energi
  +4797700102
  Fraq r-cbfg
 • Børre
  Helgesen
  Regionleder Energi Oslo
  +4791185022
  Fraq r-cbfg
 • Per Ivar
  Bergan
  Avdelingsleder Energi Trondheim
  +4741548088
  Fraq r-cbfg
 • Kristian
  Korff
  Fagsjef VVS
  +4799751551
  Fraq r-cbfg
 • Karel
  Grootjans
  Fagsjef Miljø
  +4746582503
  Fraq r-cbfg
 • Ann Katrine
  Birkeland
  Rådgiver kulturminner og kulturmiljø
  +4790084128
  Fraq r-cbfg
 • Wolf-Dietrich
  Marchand
  Gruppeleder Miljø og hydrologi Trondheim
  +4790120744
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.