Miljørådgivning

Det er ikke til å unngå at moderne byer påvirker miljøet, men effekten på omgivelsene kan likevel minimeres. Swecos miljøspesialister jobber med å forutse klimaendringenes betydning for naturen og samfunnet. Vi foreslår tiltak som kan redusere miljøavtrykket og hjelpe samfunnet med å tilpasse seg et endret klima. Jo tidligere miljø settes i fokus i et prosjekt, jo mer kan vi påvirke.

 • Akvatisk miljø
 • BREEAM-sertifisering
 • Forurenset grunn
 • Konsekvensutredninger og planlegging
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Miljøkartlegging bygg
 • Miljøutredninger
 • Vannressursforvaltning
 • Ytre miljø
 • Geotekniske grunnundersøkelser

Kulturminner og kulturmiljø

Sweco arbeider med å forutse og bedømme konsekvenser av inngrep i kulturminner og kulturmiljø. I samarbeid med våre landskapsarkitekter og planleggere kan vi utforme både istandsettingstiltak og skadereduserende tiltak i kundens utbyggingsprosess.

Våre eksperter tilbyr bistand i de fleste tiltak der kulturminner og kulturmiljø er et aktuelt tema. Tiltakene vi arbeider med, spenner fra utbygging av vind- og vannkraft, kraftlinjer, steinbrudd, veianlegg, boligutbygging og golfbaner til planlegging av verneområder (nasjonalparker). Vi utarbeider kommunedelplaner og reguleringsplaner, miljørapporter, kulturminnegrunnlag, konsesjonssøknader og konsekvensutredninger. 

Sweco kartlegger de kulturhistoriske verdiene i det aktuelle undersøkelsesområdet. Vi vurderer verdier og sårbarhet for kulturminner og kulturmiljø, analyserer konsekvenser og skriver rapporter. I arbeidet tar vi hensyn til lokale, regionale og nasjonale retningslinjer som kulturminnemyndighetene har gitt.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_miljoradgivning.jpg

Kontaktpersoner

 • Sigurd
  Løvfall
  Divisjonsdirektør Energi
  +4797700102
  Fraq r-cbfg
 • Børre
  Helgesen
  Regionleder Energi Oslo
  +4791185022
  Fraq r-cbfg
 • Per Ivar
  Bergan
  Avdelingsleder Energi Trondheim
  +4741548088
  Fraq r-cbfg
 • Kristian
  Korff
  Fagsjef VVS, Oslo
  +4799751551
  Fraq r-cbfg
 • Karel
  Grootjans
  Fagsjef Miljø
  +4746582503
  Fraq r-cbfg
 • Wolf-Dietrich
  Marchand
  Gruppeleder Miljø og hydrologi Trondheim
  +4790120744
  Fraq r-cbfg
 • Svein Rune
  Ellingsen
  Avdelingsleder prosjektadministrasjon, Bergen
  +4792667282
  Fraq r-cbfg
 • Frode
  Moum
  Gruppeleder byggeledelse, SHA og ytre miljø
  +4748891987
  Fraq r-cbfg
 • Morten Rønnevig
  Martinsen
  Fagsjef miljø
  +4740236695
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg
 • Rasmus Meyer
  Liebig-Andersen
  Miljø, VA og klimatilpasning
  +4740625524
  Fraq r-cbfg