Miljørådgivning

Det er ikke til å unngå at moderne byer påvirker miljøet, men effekten på omgivelsene kan likevel minimeres. Swecos miljøspesialister jobber med å forutse klimaendringenes betydning for naturen og samfunnet. Vi foreslår tiltak som kan redusere miljøavtrykket og hjelpe samfunnet med å tilpasse seg et endret klima. Jo tidligere miljø settes i fokus i et prosjekt, jo mer kan vi påvirke.

 • Akvatisk miljø
 • BREEAM-sertifisering
 • Forurenset grunn
 • Konsekvensutredninger og planlegging
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Miljøkartlegging bygg
 • Miljøutredninger
 • Vannressursforvaltning
 • Ytre miljø

Kulturminner og kulturmiljø

Sweco arbeider med å forutse og bedømme konsekvenser av inngrep i kulturminner og kulturmiljø. I samarbeid med våre landskapsarkitekter og planleggere kan vi utforme både istandsettingstiltak og skadereduserende tiltak i kundens utbyggingsprosess.

Våre eksperter tilbyr bistand i de fleste tiltak der kulturminner og kulturmiljø er et aktuelt tema. Tiltakene vi arbeider med, spenner fra utbygging av vind- og vannkraft, kraftlinjer, steinbrudd, veianlegg, boligutbygging og golfbaner til planlegging av verneområder (nasjonalparker). Vi utarbeider kommunedelplaner og reguleringsplaner, miljørapporter, kulturminnegrunnlag, konsesjonssøknader og konsekvensutredninger. 

Sweco kartlegger de kulturhistoriske verdiene i det aktuelle undersøkelsesområdet. Vi vurderer verdier og sårbarhet for kulturminner og kulturmiljø, analyserer konsekvenser og skriver rapporter. I arbeidet tar vi hensyn til lokale, regionale og nasjonale retningslinjer som kulturminnemyndighetene har gitt.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_miljoradgivning.jpg

Kontaktpersoner

 • Sigurd
  Løvfall
  Divisjonsdirektør Energi
  +4797700102
  Fraq r-cbfg
 • Børre
  Helgesen
  Regionleder Energi Oslo
  +4791185022
  Fraq r-cbfg
 • Per Ivar
  Bergan
  Avdelingsleder Energi Trondheim
  +4741548088
  Fraq r-cbfg
 • Kristian
  Korff
  Fagsjef VVS
  +4799751551
  Fraq r-cbfg
 • Karel
  Grootjans
  Fagsjef Miljø
  +4746582503
  Fraq r-cbfg
 • Ann Katrine
  Birkeland
  Rådgiver kulturminner og kulturmiljø
  +4790084128
  Fraq r-cbfg
 • Wolf-Dietrich
  Marchand
  Gruppeleder Miljø og hydrologi Trondheim
  +4790120744
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.