Miljørådgivning

Det er ikke til å unngå at moderne byer påvirker miljøet, men effekten på omgivelsene kan likevel minimeres. Swecos miljøspesialister jobber med å forutse klimaendringenes betydning for naturen og samfunnet. Vi foreslår tiltak som kan redusere miljøavtrykket og hjelpe samfunnet med å tilpasse seg et endret klima. Jo tidligere miljø settes i fokus i et prosjekt, jo mer kan vi påvirke.

 • Akvatisk miljø
 • BREEAM-sertifisering
 • Forurenset grunn
 • Konsekvensutredninger og planlegging
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Miljøkartlegging bygg
 • Miljøutredninger
 • Vannressursforvaltning
 • Ytre miljø

Forurenset grunn

Gamle industrieiendommer, byarealer, flyplasser og havneområder er ofte forurenset på en eller annen måte. Swecos eksperter på forurensning kan bidra til å løse utfordringene på en miljø- og kostnadseffektiv måte.

Våre kjemikere, geologer, hydrogeologer, hydrologer, ingeniører og biologer har lang erfaring med både forurensningsproblematikk i større utbyggingssaker og enkelttilfeller av akutt forurensning.

Forurensningsloven stiller omfattende krav til å utrede og analysere forurensningspotensialet på en eiendom før utbygging. Det må også utarbeides utslippssøknad og eventuelle tiltaksplaner for å redusere forurensningsfaren.

Sweco hjelper kunden med å gjennomføre, utarbeide og veilede om miljøtekniske grunnundersøkelser, tiltaksplan og sluttrapport. Vi kan også bidra med å finne egnede deponier eller hjelpe til med søknader og kommunikasjon med myndigheter. I tillegg har vi erfaring fra sedimentundersøkelser og kjemiske og økologiske vurderinger av miljøgifter rundt flyplasser.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_miljoradgivning.jpg

Kontaktpersoner

 • Sigurd
  Løvfall
  Divisjonsdirektør Energi
  +4797700102
  Fraq r-cbfg
 • Børre
  Helgesen
  Regionleder Energi Oslo
  +4791185022
  Fraq r-cbfg
 • Per Ivar
  Bergan
  Avdelingsleder Energi Trondheim
  +4741548088
  Fraq r-cbfg
 • Kristian
  Korff
  Fagsjef VVS
  +4799751551
  Fraq r-cbfg
 • Karel
  Grootjans
  Fagsjef Miljø
  +4746582503
  Fraq r-cbfg
 • Ann Katrine
  Birkeland
  Rådgiver kulturminner og kulturmiljø
  +4790084128
  Fraq r-cbfg
 • Wolf-Dietrich
  Marchand
  Gruppeleder Miljø og hydrologi Trondheim
  +4790120744
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.