Klima og bærekraft

Vi i Sweco ønsker et samfunn der ressursene som trengs av fremtidige generasjoner, ikke settes i fare av måten vi lever på i dag. Vi er utviklerne av fremtidens samfunn og byer, og skal sammen finne den beste løsningen. Over hele verden er det en økende etterspørsel etter Swecos tjenester innen bærekraftig byutvikling, til bruk både i nye og eksisterende bysamfunn og områder. Swecos konsept for bærekraftig utvikling omfatter både urbane og landlige miljøer, og vi tilstreber helhetlige løsninger for infrastruktur, boliger, energi, vanntilførsel, avfallshåndtering og transport. Ikke bare reduserer disse løsningene ressursavhengigheten, men de gir direkte økonomiske innsparinger.

  • Vår klimastrategi
  • Hvordan jobber Sweco med FNs klimamål?
  • Kontakt Swecos bærekraftnettverk!
  • Urban Insight

Kontakt Swecos bærekraftnettverk!

Vårt bærekraftnettverk utvikler Swecos forretningsvirksomhet og sørger for at vi gjennomfører våre oppdrag på en bærekraftig måte.

 

Kayleigh Smith er bærekraftsjef i Sweco Norge. Med et brennende engasjement for vår tids største utfordring, sørger hun for at alle kollegaene hennes har det de trenger for å øke de positive og bærekraftige bidragene i Swecos prosjekter.

E-post: kayleigh.smith@sweco.no

Telefon: 970 50 162

Ørjan Kongsvik Aall er klimastrateg og hjernen bak Swecos klimastrategi. Strategien går ut på å finne ut hvordan vi skal kutte utslipp i Sweco på en måte som skaper både engasjement og kunnskap. Sluttmålet er å skape mer klimavennlige prosjekter for kundene våre.

E-post: orjan.aall@sweco.no

Telefon: 993 98 570