Klima og bærekraft

Vi i Sweco ønsker et samfunn der ressursene som trengs av fremtidige generasjoner, ikke settes i fare av måten vi lever på i dag. Vi er utviklerne av fremtidens samfunn og byer, og skal sammen finne den beste løsningen. Over hele verden er det en økende etterspørsel etter Swecos tjenester innen bærekraftig byutvikling, til bruk både i nye og eksisterende bysamfunn og områder. Swecos konsept for bærekraftig utvikling omfatter både urbane og landlige miljøer, og vi tilstreber helhetlige løsninger for infrastruktur, boliger, energi, vanntilførsel, avfallshåndtering og transport. Ikke bare reduserer disse løsningene ressursavhengigheten, men de gir direkte økonomiske innsparinger.

  • Vår klimastrategi
  • Hvordan jobber Sweco med FNs klimamål?
  • Kontakt Swecos bærekraftnettverk!
  • Urban Insight

Sweco støtter FNs bærekraftmål, Agenda 2030, rammeverket som i dag definerer bærekraft.

Gjennom prosjektene våre leverer vi bærekraftige løsninger innenfor en rekke av de ulike områdene bærekraftmålene omfatter.

Vår største påvirkning er gjennom oppdragene vi utfører. Vi tar ansvar for tjenestene vi leverer, nå og i fremtiden. Bærekraft er en naturlig del av våre oppdrag, fra planlegging til utførelse og fra tanke til løsning. Vi skal sammen, på tvers av fag og sammen med kundene våre, forme fremtidens bærekraftige samfunn.