Klima og bærekraft

Vi i Sweco ønsker et samfunn der ressursene som trengs av fremtidige generasjoner, ikke settes i fare av måten vi lever på i dag. Vi er utviklerne av fremtidens samfunn og byer, og skal sammen finne den beste løsningen. Over hele verden er det en økende etterspørsel etter Swecos tjenester innen bærekraftig byutvikling, til bruk både i nye og eksisterende bysamfunn og områder. Swecos konsept for bærekraftig utvikling omfatter både urbane og landlige miljøer, og vi tilstreber helhetlige løsninger for infrastruktur, boliger, energi, vanntilførsel, avfallshåndtering og transport. Ikke bare reduserer disse løsningene ressursavhengigheten, men de gir direkte økonomiske innsparinger.

  • Vår klimastrategi
  • Hvordan jobber Sweco med FNs klimamål?
  • Kontakt Swecos bærekraftnettverk!
  • Urban Insight

Swecos vei til klimanøytralitet

Målet vårt er at Sweco skal være klimanøytral innen 2040. Første skritt på veien for Sweco Norge blir å halvere utslippene våre innen 2030. Skal vi klare dette må vi etablere tiltak for alle utslippspostene våre. Dette innebærer at vi skal kutte utslipp knyttet til vår drift, i tillegg til at vi jobber for å fremme bærekraft i alle våre prosjekter.