Klima og bærekraft

Vi i Sweco ønsker et samfunn der ressursene som trengs av fremtidige generasjoner, ikke settes i fare av måten vi lever på i dag. Vi er utviklerne av fremtidens samfunn og byer, og skal sammen finne den beste løsningen. Over hele verden er det en økende etterspørsel etter Swecos tjenester innen bærekraftig byutvikling, til bruk både i nye og eksisterende bysamfunn og områder. Swecos konsept for bærekraftig utvikling omfatter både urbane og landlige miljøer, og vi tilstreber helhetlige løsninger for infrastruktur, boliger, energi, vanntilførsel, avfallshåndtering og transport. Ikke bare reduserer disse løsningene ressursavhengigheten, men de gir direkte økonomiske innsparinger.

  • Vår klimastrategi
  • Hvordan jobber Sweco med FNs klimamål?
  • Kontakt Swecos bærekraftnettverk!
  • Urban Insight
  • Går du på NTNU og vil lære mer om Sweco?

En mer spiselig bedpres

For tiden er det ikke så enkelt å møtes. Derfor samarbeider vi med en av Trondheims beste pizzarestauranter og presenterer «En mer spiselig bedpres».

Verden står ovenfor en rekke utfordringer som krever en omstilling uten sidestykke. Bærekraft er ikke lenger bare et trendord, men fokuset som må ligge til grunn for alle beslutninger vi tar i samfunnet. I Sweco preger bærekraft alt vi gjør som selskap og prosjektene vi er en del av. Vi ønsker å være en ledestjerne innen bærekraftig samfunnsutvikling, og for å klare det trenger vi deg som er opptatt samfunn og utvikling.

Vi håper du er sulten på litt info om hvorfor Sweco er stedet du bør jobbe hvis du ønsker å gjøre en forskjell for fremtidens byer og samfunn. Ikke bare i Norge, men i Europa og resten av verden. I Sweco prosjekterer vi for alle deler av livet. For hva det betyr for folk er det eneste som betyr noe.

Ring tlf: 400 07 003 for å bestille Sweco Pizza Vegana eller  Margherita til kun 49 kroner. Nyt et nydelig måltid mens du i ro og mak kan lese om hvorfor du bør vurdere Sweco som arbeidsplass hvis du er opptatt av bærekraft. Håper det smaker!

- Tilbudet er i første omgang tilgjengelig for studenter i Trondheim.

- Gjelder kun Pizza Vegana og Margherita

- Kun take away 

- Bestilles hos Una Pizzeria Solsiden 

- Gjelder frem til 16.12.2020 eller så lenge lageret rekker

- En pizza per student

- Husk studentbevis når du henter