Industri

Godt planlagte og implementerte investeringer styrker konkurransekraften i industrien. Swecos industrispesialister har kunnskapen og erfaringen som trengs for å lose prosjektet hele veien fra de første analysene til realisering av fasilitetene. Resultatet er effektiv og ressursbesparende produksjon og et trygt arbeidsmiljø.

 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Farmasi og bioteknologi
 • Fiskeri og havbruk
 • Gruver og mineraler
 • Kvalitetsledelse
 • Mekanisk industri og vareproduksjon
 • Metallindustri og smelteverk
 • Næringsmiddelindustri
 • Olje og gass
 • Prosess og kjemi
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Visualisering og modellering

Strømningsanalyser og CFD

Sweco har ekspertise på strømningsanalyser, ventilasjon og CFD (computational fluid dynamics). Våre rådgivere er anerkjente spesialister på termiske strømninger, spesialventilasjon, industriventilasjon og gassrensing. 

Vi har gjennom årene lang erfaring med å utvikle løsninger for strømninger av luft, gasser og fluider for industri, olje- og gass, tunneler, bygninger og sykehus.

Det er stadig større krav til dokumentasjon av ulike løsninger. Vi bruker moderne digitale verktøy i kombinasjon med empiriske modeller og praktisk prøving av modellene. På den måten kan vi hjelpe kunden med en rekke problemstillinger – fra dokumentasjon av prosjektet i henhold til BREEAM-systemet via løsning på konkrete driftsproblemer til utvikling av nye løsninger.

Våre rådgivere kombinerer teoretisk analyse og beregninger med praktisk erfaring. I kombinasjon med inngående kundeinnsikt er vår oppgave å sikre operative og bærekraftige løsninger – som ivaretar hensynet til økonomi, miljø og mennesker.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

Kontaktperson

 • Arild
  Haugene
  Leder industri Oslo
  +4790150903
  Fraq r-cbfg
 • Philip
  Pedersen
  Leder Mandal
  +4790780899
  Fraq r-cbfg
 • Yännick van den
  Nieuwendijk
  Avdelingsleder energi og industri
  +4747760407
  Fraq r-cbfg