Industri

Godt planlagte og implementerte investeringer styrker konkurransekraften i industrien. Swecos industrispesialister har kunnskapen og erfaringen som trengs for å lose prosjektet hele veien fra de første analysene til realisering av fasilitetene. Resultatet er effektiv og ressursbesparende produksjon og et trygt arbeidsmiljø.

 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Farmasi og bioteknologi
 • Fiskeri og havbruk
 • Gruver og mineraler
 • Kvalitetsledelse
 • Mekanisk industri og vareproduksjon
 • Metallindustri og smelteverk
 • Næringsmiddelindustri
 • Olje og gass
 • Prosess og kjemi
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Visualisering og modellering

Strømningsanalyser og CFD

Sweco har ekspertise på strømningsanalyser, ventilasjon og CFD (computational fluid dynamics). Våre rådgivere er anerkjente spesialister på termiske strømninger, spesialventilasjon, industriventilasjon og gassrensing. 

Vi har gjennom årene lang erfaring med å utvikle løsninger for strømninger av luft, gasser og fluider for industri, olje- og gass, tunneler, bygninger og sykehus.

Det er stadig større krav til dokumentasjon av ulike løsninger. Vi bruker moderne digitale verktøy i kombinasjon med empiriske modeller og praktisk prøving av modellene. På den måten kan vi hjelpe kunden med en rekke problemstillinger – fra dokumentasjon av prosjektet i henhold til BREEAM-systemet via løsning på konkrete driftsproblemer til utvikling av nye løsninger.

Våre rådgivere kombinerer teoretisk analyse og beregninger med praktisk erfaring. I kombinasjon med inngående kundeinnsikt er vår oppgave å sikre operative og bærekraftige løsninger – som ivaretar hensynet til økonomi, miljø og mennesker.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

Kontaktperson

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.