Industri

Godt planlagte og implementerte investeringer styrker konkurransekraften i industrien. Swecos industrispesialister har kunnskapen og erfaringen som trengs for å lose prosjektet hele veien fra de første analysene til realisering av fasilitetene. Resultatet er effektiv og ressursbesparende produksjon og et trygt arbeidsmiljø.

 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Farmasi og bioteknologi
 • Fiskeri og havbruk
 • Gruver og mineraler
 • Kvalitetsledelse
 • Mekanisk industri og vareproduksjon
 • Metallindustri og smelteverk
 • Næringsmiddelindustri
 • Olje og gass
 • Prosess og kjemi
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Visualisering og modellering

Prosess og kjemi

Gode HMS-systemer, effektiv produksjon og reduksjon i energibruk og utslipp er avgjørende faktorer for å svare på dagens industriutfordringer.

Sweco har ekspertise innenfor uorganisk kjemisk industri, papir- og massefabrikker og gjødselproduksjon. Med vår kunnskap og arbeidsmetodikk bidrar vi til at oppgraderinger, forbedringer og kapasitetsøkninger gir mer effektiv og lønnsom produksjon.

Våre rådgivere kan fasilitere eller utføre de fleste risikovurderinger og risikoanalyser, blant annet HAZOP-, HAZID- og «What if»-analyser, og styre risikoen i prosjekter.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

Kontaktperson

 • Arild
  Haugene
  Leder industri Oslo
  +4790150903
  Fraq r-cbfg
 • Philip
  Pedersen
  Leder Mandal
  +4790780899
  Fraq r-cbfg
 • Yännick van den
  Nieuwendijk
  Avdelingsleder energi og industri
  +4747760407
  Fraq r-cbfg