Industri

Godt planlagte og implementerte investeringer styrker konkurransekraften i industrien. Swecos industrispesialister har kunnskapen og erfaringen som trengs for å lose prosjektet hele veien fra de første analysene til realisering av fasilitetene. Resultatet er effektiv og ressursbesparende produksjon og et trygt arbeidsmiljø.

 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Farmasi og bioteknologi
 • Fiskeri og havbruk
 • Gruver og mineraler
 • Kvalitetsledelse
 • Mekanisk industri og vareproduksjon
 • Metallindustri og smelteverk
 • Næringsmiddelindustri
 • Olje og gass
 • Prosess og kjemi
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Visualisering og modellering

Olje og gass

Sammen med kunden finner Swecos ingeniører og miljøeksperter løsninger som gjør at olje- og gassressursene kan utnyttes på en bærekraftig måte.

Vi bistår kunden gjennom alle faser i utviklingen av olje- og gassressurser. Lang erfaring fra områder som tverrfaglige mulighetsstudier, konseptutvikling og prosjektering for offshore og landanlegg har gitt oss mulighet til løse mange ulike oppgaver.

I tillegg til civil-fagene og de tekniske fagene har vi solid kompetanse innenfor en rekke spesialområder som miljøkonsekvensutredninger, kvalitetssikring og verifikasjonsoppdrag, risikovurderinger og analyse og kartlegging av støy og vibrasjoner i prosessanlegg,

Vi bruker avansert programvare for strukturanalyser, CFD-analyser og 3D-modellering.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

Kontaktperson

 • Arild
  Haugene
  Leder industri Oslo
  +4790150903
  Fraq r-cbfg
 • Philip
  Pedersen
  Leder Mandal
  +4790780899
  Fraq r-cbfg
 • Yännick van den
  Nieuwendijk
  Avdelingsleder energi og industri
  +4747760407
  Fraq r-cbfg