Industri

Godt planlagte og implementerte investeringer styrker konkurransekraften i industrien. Swecos industrispesialister har kunnskapen og erfaringen som trengs for å lose prosjektet hele veien fra de første analysene til realisering av fasilitetene. Resultatet er effektiv og ressursbesparende produksjon og et trygt arbeidsmiljø.

 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Farmasi og bioteknologi
 • Fiskeri og havbruk
 • Gruver og mineraler
 • Kvalitetsledelse
 • Mekanisk industri og vareproduksjon
 • Metallindustri og smelteverk
 • Næringsmiddelindustri
 • Olje og gass
 • Prosess og kjemi
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Visualisering og modellering

Olje og gass

Sammen med kunden finner Swecos ingeniører og miljøeksperter løsninger som gjør at olje- og gassressursene kan utnyttes på en bærekraftig måte.

Vi bistår kunden gjennom alle faser i utviklingen av olje- og gassressurser. Lang erfaring fra områder som tverrfaglige mulighetsstudier, konseptutvikling og prosjektering for offshore og landanlegg har gitt oss mulighet til løse mange ulike oppgaver.

I tillegg til civil-fagene og de tekniske fagene har vi solid kompetanse innenfor en rekke spesialområder som miljøkonsekvensutredninger, kvalitetssikring og verifikasjonsoppdrag, risikovurderinger og analyse og kartlegging av støy og vibrasjoner i prosessanlegg,

Vi bruker avansert programvare for strukturanalyser, CFD-analyser og 3D-modellering.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

Kontaktperson

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.