Industri

Godt planlagte og implementerte investeringer styrker konkurransekraften i industrien. Swecos industrispesialister har kunnskapen og erfaringen som trengs for å lose prosjektet hele veien fra de første analysene til realisering av fasilitetene. Resultatet er effektiv og ressursbesparende produksjon og et trygt arbeidsmiljø.

 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Farmasi og bioteknologi
 • Fiskeri og havbruk
 • Gruver og mineraler
 • Kvalitetsledelse
 • Mekanisk industri og vareproduksjon
 • Metallindustri og smelteverk
 • Næringsmiddelindustri
 • Olje og gass
 • Prosess og kjemi
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Visualisering og modellering

Næringsmiddelindustri

I Sweco er vi opptatt av å sikre at næringsmiddelindustrien er konkurransedyktig. Vi har eksperter som hjelper kunden med å forbedre prosesser og opprettholde gode rutiner for hygiene og effektiv energibruk i prosjektet.

Andre eksempler på kjerneområder er logistikk, ventilasjon, kjøling, soneinndeling og produksjonslayout. Sweco tenker langsiktig og planlegger alle installasjoner slik at endringer og ombygginger kan skje med minimale inngrep i produksjonsarealet. Vi planlegger bygninger og installasjoner som er enkle å rengjøre og vedlikeholde.

I alle prosjekter jobber vi etter standarder som gjelder for hver enkelt kunde, og vi bruker BRC, GMP eller andre hygiene- og kvalitetsstandarder.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

Kontaktperson

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.