Industri

Godt planlagte og implementerte investeringer styrker konkurransekraften i industrien. Swecos industrispesialister har kunnskapen og erfaringen som trengs for å lose prosjektet hele veien fra de første analysene til realisering av fasilitetene. Resultatet er effektiv og ressursbesparende produksjon og et trygt arbeidsmiljø.

 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Farmasi og bioteknologi
 • Fiskeri og havbruk
 • Gruver og mineraler
 • Kvalitetsledelse
 • Mekanisk industri og vareproduksjon
 • Metallindustri og smelteverk
 • Næringsmiddelindustri
 • Olje og gass
 • Prosess og kjemi
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Visualisering og modellering

Næringsmiddelindustri

I Sweco er vi opptatt av å sikre at næringsmiddelindustrien er konkurransedyktig. Vi har eksperter som hjelper kunden med å forbedre prosesser og opprettholde gode rutiner for hygiene og effektiv energibruk i prosjektet.

Andre eksempler på kjerneområder er logistikk, ventilasjon, kjøling, soneinndeling og produksjonslayout. Sweco tenker langsiktig og planlegger alle installasjoner slik at endringer og ombygginger kan skje med minimale inngrep i produksjonsarealet. Vi planlegger bygninger og installasjoner som er enkle å rengjøre og vedlikeholde.

I alle prosjekter jobber vi etter standarder som gjelder for hver enkelt kunde, og vi bruker BRC, GMP eller andre hygiene- og kvalitetsstandarder.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

Kontaktperson