Industri

Godt planlagte og implementerte investeringer styrker konkurransekraften i industrien. Swecos industrispesialister har kunnskapen og erfaringen som trengs for å lose prosjektet hele veien fra de første analysene til realisering av fasilitetene. Resultatet er effektiv og ressursbesparende produksjon og et trygt arbeidsmiljø.

 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Farmasi og bioteknologi
 • Fiskeri og havbruk
 • Gruver og mineraler
 • Kvalitetsledelse
 • Mekanisk industri og vareproduksjon
 • Metallindustri og smelteverk
 • Næringsmiddelindustri
 • Olje og gass
 • Prosess og kjemi
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Visualisering og modellering

Metallindustri og smelteverk

Sweco legger vekt på HMS-arbeid, utbytte, effektivitet og utslippsreduksjon i alle prosesser. Vi jobber sammen med kunden for å sikre enda bedre prosesser. Swecos rådgivere kjenner produksjonsprosessene og kan bidra til å gjøre produksjonen mer effektiv og samtidig redusere utslipp og energibruk.

Når vi utvikler og optimaliserer nye løsninger, tar vi produksjonen et steg videre. I metallurgisk industri er produksjon og drift viktige faktorer. Vi sørger for at de tekniske løsningene er enkle å drifte og vedlikeholde. Når kunden skal installere nye løsninger eller gjøre vedlikehold og oppdateringer, kan vi planlegge arbeidene slik at produksjonstapet blir minst mulig.

Våre eksperter leverer tjenester innenfor områder som råvare og logistikk, forbedring av produksjonsprosesser, tapping og håndtering av metall og slagg, prosessventilasjon og gassrensing og 3D-modellering av stål, rør og mekaniske installasjoner.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

Kontaktperson