Industri

Godt planlagte og implementerte investeringer styrker konkurransekraften i industrien. Swecos industrispesialister har kunnskapen og erfaringen som trengs for å lose prosjektet hele veien fra de første analysene til realisering av fasilitetene. Resultatet er effektiv og ressursbesparende produksjon og et trygt arbeidsmiljø.

 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Farmasi og bioteknologi
 • Fiskeri og havbruk
 • Gruver og mineraler
 • Kvalitetsledelse
 • Mekanisk industri og vareproduksjon
 • Metallindustri og smelteverk
 • Næringsmiddelindustri
 • Olje og gass
 • Prosess og kjemi
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Visualisering og modellering

Mekanisk industri og vareproduksjon

Swecos rådgivere kan bidra til å etablere gode HMS-rutiner, effektiv logistikk og vareflyt som resulterer i en mer lønnsom produksjon.

Med ekspertkunnskap og arbeidsmetodikk kan vi hjelpe kunden med å optimalisere driften, slik at den bli mer effektiv uten at det krever store investeringer. Hvis det er behov for tekniske endringer, kan vi planlegge og prosjektere endringene sammen med kunden – slik at produksjonstapet blir minst mulig.

Swecos rådgivere har god kompetanse og erfaring fra produksjonsanalyser som identifiserer flaskehalser og muligheter for å øke kapasiteten og forbedre flyt og logistikk. Vi kan også bidra til å utvikle layout med kostnadseffektiv 3D-design – med innebygd fleksibilitet slik at fremtidige endringer eller kapasitetsøkninger kan skje med minimale inngrep i produksjonen.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

Kontaktperson

 • Arild
  Haugene
  Leder industri Oslo
  +4790150903
  Fraq r-cbfg
 • Philip
  Pedersen
  Leder Mandal
  +4790780899
  Fraq r-cbfg
 • Yännick van den
  Nieuwendijk
  Avdelingsleder energi og industri
  +4747760407
  Fraq r-cbfg