Industri

Godt planlagte og implementerte investeringer styrker konkurransekraften i industrien. Swecos industrispesialister har kunnskapen og erfaringen som trengs for å lose prosjektet hele veien fra de første analysene til realisering av fasilitetene. Resultatet er effektiv og ressursbesparende produksjon og et trygt arbeidsmiljø.

 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Farmasi og bioteknologi
 • Fiskeri og havbruk
 • Gruver og mineraler
 • Kvalitetsledelse
 • Mekanisk industri og vareproduksjon
 • Metallindustri og smelteverk
 • Næringsmiddelindustri
 • Olje og gass
 • Prosess og kjemi
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Visualisering og modellering

Mekanisk industri og vareproduksjon

Swecos rådgivere kan bidra til å etablere gode HMS-rutiner, effektiv logistikk og vareflyt som resulterer i en mer lønnsom produksjon.

Med ekspertkunnskap og arbeidsmetodikk kan vi hjelpe kunden med å optimalisere driften, slik at den bli mer effektiv uten at det krever store investeringer. Hvis det er behov for tekniske endringer, kan vi planlegge og prosjektere endringene sammen med kunden – slik at produksjonstapet blir minst mulig.

Swecos rådgivere har god kompetanse og erfaring fra produksjonsanalyser som identifiserer flaskehalser og muligheter for å øke kapasiteten og forbedre flyt og logistikk. Vi kan også bidra til å utvikle layout med kostnadseffektiv 3D-design – med innebygd fleksibilitet slik at fremtidige endringer eller kapasitetsøkninger kan skje med minimale inngrep i produksjonen.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

Kontaktperson

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.