Industri

Godt planlagte og implementerte investeringer styrker konkurransekraften i industrien. Swecos industrispesialister har kunnskapen og erfaringen som trengs for å lose prosjektet hele veien fra de første analysene til realisering av fasilitetene. Resultatet er effektiv og ressursbesparende produksjon og et trygt arbeidsmiljø.

 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Farmasi og bioteknologi
 • Fiskeri og havbruk
 • Gruver og mineraler
 • Kvalitetsledelse
 • Mekanisk industri og vareproduksjon
 • Metallindustri og smelteverk
 • Næringsmiddelindustri
 • Olje og gass
 • Prosess og kjemi
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Visualisering og modellering

Kvalitetsledelse

Et godt system for å styre kvaliteten i et prosjekt er nødvendig for å levere produkter og tjenester som tilfredsstiller eller overgår brukernes behov.

Swecos rådgivere leder prosesser sammen med medarbeidere hos kunden for å definere eksterne og interne krav og behov. På grunnlag av fakta og analyser bidrar vi til å identifisere prosessforbedringer, og kan på den måten bidra til gode beslutninger.

Vi kan også bidra til å strukturere, dokumentere og oppdatere kundens kvalitetssystem. Våre rådgivere tilpasser verktøy, modeller og dokumentasjon til ledelsesfilosofien hos kunden (LEAN, TQM/TKL).

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

 • Marte Augestad
  Steinsvik
  Gruppeleder prosjektadministrasjon, Bergen
  +4791693525
  Fraq r-cbfg

Kontaktperson

 • Arild
  Haugene
  Leder industri Oslo
  +4790150903
  Fraq r-cbfg
 • Philip
  Pedersen
  Leder Mandal
  +4790780899
  Fraq r-cbfg
 • Yännick van den
  Nieuwendijk
  Avdelingsleder energi og industri
  +4747760407
  Fraq r-cbfg