Industri

Godt planlagte og implementerte investeringer styrker konkurransekraften i industrien. Swecos industrispesialister har kunnskapen og erfaringen som trengs for å lose prosjektet hele veien fra de første analysene til realisering av fasilitetene. Resultatet er effektiv og ressursbesparende produksjon og et trygt arbeidsmiljø.

 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Farmasi og bioteknologi
 • Fiskeri og havbruk
 • Gruver og mineraler
 • Kvalitetsledelse
 • Mekanisk industri og vareproduksjon
 • Metallindustri og smelteverk
 • Næringsmiddelindustri
 • Olje og gass
 • Prosess og kjemi
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Visualisering og modellering

Gruver og mineraler

Sweco har jobbet med gruveprosjekter siden 1970-årene, og vi har vært med på å starte opp, gjenåpne og utvide gruver. Vi samarbeider tett med Sweco i Sverige og Finland og tilbyr komplette tjenester på ekspertnivå til gruveindustrien i alle tre landene.

Bærekraftige løsninger, minimering av miljøbelastninger og lønnsom drift er avgjørende for gruveindustrien. Swecos eksperter har internasjonal erfaring med å utvikle gruver, oppredning og gruveproduksjon. Våre tjenester innenfor prosjektledelse, prosjektering og rådgivning dekker alle faser i et gruveprosjekt – fra tidlige scoping-studier og avklaringer, via forprosjektering, prosjektering, oppfølging og driftsstøtte og frem til gruven eventuelt skal stenge.

Sweco samarbeider med internasjonalt anerkjente aktører om ressurs- og reserveberegninger etter JORC- eller NI 43-101-standarden.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

Kontaktperson