Industri

Godt planlagte og implementerte investeringer styrker konkurransekraften i industrien. Swecos industrispesialister har kunnskapen og erfaringen som trengs for å lose prosjektet hele veien fra de første analysene til realisering av fasilitetene. Resultatet er effektiv og ressursbesparende produksjon og et trygt arbeidsmiljø.

 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Farmasi og bioteknologi
 • Fiskeri og havbruk
 • Gruver og mineraler
 • Kvalitetsledelse
 • Mekanisk industri og vareproduksjon
 • Metallindustri og smelteverk
 • Næringsmiddelindustri
 • Olje og gass
 • Prosess og kjemi
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Visualisering og modellering

Farmasi og bioteknologi

Farmasøytisk industri har en lang og suksessrik historie i Norge. Swecos rådgivere har i mange år bidratt til bedre kvalitet, kontroll og prosessflyt i industrien.

Sweco hjelper kunden med å øke lønnsomheten ved hjelp av gode analyser. Våre nøkkelleveranser innenfor farmasi og bioteknologi er validering/kvalifisering, forbedringsprosesser, effektiv energibruk, hygiene og hygieneregimer, ren ventilasjon, soneinndeling og produksjonsflyt. Vi planlegger bygninger og installasjoner i henhold til cGMP-standarden som er enkle å rengjøre og vedlikeholde.

Våre tjenester innenfor 3D-design av prosessanlegg er også etterspurt i markedet. Vi har lang erfaring fra mange typer prosesser og anlegg i bransjen, blant annet fra produksjonsanlegg, laboratorier og pakkerier. I alle prosjekter jobber vi etter standarder som gjelder for kunden, og vi bruker BAT (best available technology) for å sikre ansvarlig energibruk og miljøhensyn.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

Kontaktperson

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.