Industri

Godt planlagte og implementerte investeringer styrker konkurransekraften i industrien. Swecos industrispesialister har kunnskapen og erfaringen som trengs for å lose prosjektet hele veien fra de første analysene til realisering av fasilitetene. Resultatet er effektiv og ressursbesparende produksjon og et trygt arbeidsmiljø.

 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Farmasi og bioteknologi
 • Fiskeri og havbruk
 • Gruver og mineraler
 • Kvalitetsledelse
 • Mekanisk industri og vareproduksjon
 • Metallindustri og smelteverk
 • Næringsmiddelindustri
 • Olje og gass
 • Prosess og kjemi
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Visualisering og modellering

Farmasi og bioteknologi

Farmasøytisk industri har en lang og suksessrik historie i Norge. Swecos rådgivere har i mange år bidratt til bedre kvalitet, kontroll og prosessflyt i industrien.

Sweco hjelper kunden med å øke lønnsomheten ved hjelp av gode analyser. Våre nøkkelleveranser innenfor farmasi og bioteknologi er validering/kvalifisering, forbedringsprosesser, effektiv energibruk, hygiene og hygieneregimer, ren ventilasjon, soneinndeling og produksjonsflyt. Vi planlegger bygninger og installasjoner i henhold til cGMP-standarden som er enkle å rengjøre og vedlikeholde.

Våre tjenester innenfor 3D-design av prosessanlegg er også etterspurt i markedet. Vi har lang erfaring fra mange typer prosesser og anlegg i bransjen, blant annet fra produksjonsanlegg, laboratorier og pakkerier. I alle prosjekter jobber vi etter standarder som gjelder for kunden, og vi bruker BAT (best available technology) for å sikre ansvarlig energibruk og miljøhensyn.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

Kontaktperson

 • Arild
  Haugene
  Leder industri Oslo
  +4790150903
  Fraq r-cbfg
 • Philip
  Pedersen
  Leder Mandal
  +4790780899
  Fraq r-cbfg
 • Yännick van den
  Nieuwendijk
  Avdelingsleder energi og industri
  +4747760407
  Fraq r-cbfg