Industri

Godt planlagte og implementerte investeringer styrker konkurransekraften i industrien. Swecos industrispesialister har kunnskapen og erfaringen som trengs for å lose prosjektet hele veien fra de første analysene til realisering av fasilitetene. Resultatet er effektiv og ressursbesparende produksjon og et trygt arbeidsmiljø.

 • Endrings- og forbedringsledelse
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Farmasi og bioteknologi
 • Fiskeri og havbruk
 • Gruver og mineraler
 • Kvalitetsledelse
 • Mekanisk industri og vareproduksjon
 • Metallindustri og smelteverk
 • Næringsmiddelindustri
 • Olje og gass
 • Prosess og kjemi
 • Strømningsanalyser og CFD
 • Visualisering og modellering

Endrings- og forbedringsledelse

Endringene i markedet og teknologien skjer stadig raskere. Bedriftene må utvikle seg kontinuerlig for å møte nåværende og fremtidige markedsbehov.

I en analytisk endringsprosess bruker vi blant annet prosessidentifisering, møteledelse og problemløsning for å utvikle riktige løsninger for dere som kunde. Løsningene er ofte både tekniske og organisatoriske. De ansatte er med i prosessen og får eierskap til løsningene. På den måten sikrer vi engasjement og god fremdrift når vi skal implementere de nye løsningene.

Sweco har lang erfaring med å drive forbedrings- og endringsprosjekter, og med å finne de riktige løsningene. Vi bidrar også med å koordinere og lede implementering av løsninger. For tekniske løsninger kan vi også bidra med prosjektering.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

 • Marte Augestad
  Steinsvik
  Gruppeleder prosjektadministrasjon, Bergen
  +4791693525
  Fraq r-cbfg

Kontaktperson

 • Arild
  Haugene
  Leder industri Oslo
  +4790150903
  Fraq r-cbfg
 • Philip
  Pedersen
  Leder Mandal
  +4790780899
  Fraq r-cbfg
 • Yännick van den
  Nieuwendijk
  Avdelingsleder energi og industri
  +4747760407
  Fraq r-cbfg